Gode foreløbige resultater med hjemme-træning for ældre

06/05/2011 10:10

Nick Allentoft

21 afsluttede hjemmetræningsforløb viser der sig et markant fald i behovet for hjemmehjælp efter at de besøgte borgere er blevet helt eller delvist selvhjulpne. Hjemmeplejen skal nu have et kompetenceløft og over 400 hjemmehjælpere skal på kursus i den nye arbejdsform i maj og juni måned.

Syddjurs Kommune søsatte den 1. januar 2011 projektet ”Syddjurs træner for en bedre fremtid” inden for hjemmeplejen. Projektet har fokus på at gøre borgerne, der modtager hjemmehjælp, selvhjulpne gennem træning, støtte og vejledning i eget hjem. Træningen foretages af borgerens faste personale efter instruktion fra to terapeuter i kommunen og har fokus på daglige gøremål som rengøring og personlig pleje.

Efter 21 afsluttede træningsforløb er der konstateret et fald i fritvalgstimerne på 2681 timer/pr. år. Borgerne er blevet selvhjulpne eller delvis selvhjulpne.

Formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Ninna Thomsen udtaler:

- Jeg er glad for, at vi indledningsvist kan se gode resultater af hjemmetræningen. Det er især glædeligt for de borgere , der nu oplever helt at kunne klare sig selv men også de borgere , der oplever at være blevet delvist mere selvhjulpne. Jeg glæder mig til at se resultaterne over tid når alle hjemmehjælperne har været igennem uddannelsen i hjem-metræning. Hjemmetræningen gavner både borgerne, hjælperne og økonomien - en sand solstråle historie.

I maj og juni måned starter et kompetenceudviklingsforløb for hele hjemmeplejen under mottoet ”fra hjemmehjælper til hjemmetræner”. Undervisningen vil have fokus på borger-nes evne til at klare sig selv samt ældres fysiske formåen og bevægelighed. Desuden er der fokus på medarbejdernes motivation til at arbejde med kulturskiftet fra hjælper til træner.

Terapeuterne vil ved opstart og afslutning af træningsforløb fremover måle borgernes evner i de situationer, hvor de har problemer. På den måde kan der skabes overblik over ændringer i borgernes kunnen og mulighed for at klare sig selv på baggrund af trænings-indsatsen fordelt på forskellige målgrupper
 

Mest Læste

Annonce