Gode vækstbud i R-plan. Men stadig kritisabelt at afskaffe efterlønnen

30/05/2011 16:51

De radikale lægger afgørende vægt på at investere i uddannelse, viden og innovation for at få vækst i Danmark - og på at øge indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Begge dele er positivt, mener FTF. Men finder stadig afskaffelsen af efterlønnen kritisabel.

Radikale Venstre har i dag fremlagt deres 2020-plan, "Tag ansvar 2020". Planen indeholder både forslag til balance på de offentlige budgetter og en ny vækstplan.

Bente Sorgenfrey, formand for FTF, ser gode indslag i de radikales udspil.

"De radikale vil især styrke væksten ved solide investeringer i uddannelse, viden og innovation. Det er helt rigtigt set. Uddannelsessystemet er den altafgørende vækstmotor, så derfor er der god musik i fx at styrke både grunduddannelserne og efteruddannelserne. Det er også fornuftigt at samle kræfterne på innovationsområdet i en national strategi, som de radikale foreslår", siger Bente Sorgenfrey.

Hun glæder sig også over de radikales udspil til bedre forskning, hvor professionshøjskoler skal spille en større rolle.

Der er et stort potentiale i at sikre samarbejde mellem universiteter, professionshøjskoler og praksis, hvad enten det drejer sig om folkeskolen, daginstitutioner eller sygehuse, påpeger hun.

"Der er behov for en målrettet udvikling af den anvendte forskning på professionshøjskolerne. Det kan sikre en høj kvalitet og effektive løsninger i den offentlige sektor. Og det kan også medvirke til en udvikling rettet mod den private sektor.

FTF fremlagde for få uger siden sit eget vækstoplæg, Vækst2, som også indeholder konkrete forslag til massive satsninger på uddannelse, viden og innovation. Bl.a. med en forhøjet målsætning for andelen af unge med en videregående uddannelse og med forslag om et nationalt videncenter for innovation og en strategi for medarbejderdreven og brugerdreven innovation.

Fakta: FTF's vækstudspil

Vigtig indsats for det psykiske arbejdsmiljø
Som et plaster på såret efter indgrebet overfor efterlønnen indeholder den radikale plan også et forslag om at styrke indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø bl.a. at tilføre Forebyggelsesfonden flere midler.

"Der er ingen tvivl om, at der er behov for en omfattende indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Og med afskaffelsen af efterlønnen er det behov ikke blevet mindre - tvært imod. Hvert år dør der 1400 personer pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø, så hvis vi vil have folk til at blive længere på arbejdsmarkedet er det helt afgørende, at der investeres og ikke spares på området", siger Bente Sorgenfrey.

Hun finder det positivt, at de radikale ikke vil skære i Forebyggelsesfonden, sådan som regeringen lægger op til, men derimod vil opprioritere indsatsen.

"Man kan sige: Det manglede også bare!", siger Bente Sorgenfrey.

Mest Læste

Annonce