Græsrødder bag telemedicinsk bevægelse

Velfærd

14/05/2012 12:30

Nick Allentoft

Fremtidens sundhedsvæsen - Epitalet på Frederiksberg Hospital – blev skabt på en personlig kontakt. I dag har borgmester Søren P. Rasmussen dannet makkerpar med manden bag Epitalet, Klaus Phanareth. Sammen har de kickstartet en græsrods-bevægelse af frivillige, der støtter op omkring Epitalet.

Klaus Phanareth vil med sit ”Epitalet” neutralisere sundhedsvæsenets sektor-opdeling. Han er rejsende i at udbrede tanken og brugen af telemedicin i Danmark, og det er ikke en teknikken bag, han er optaget af. Den er på plads. Det er reorganisering, et skifte i service og tankegangen hos sundhedspersonale og borgere, der er i fokus. Patienten bliver til en handlekraftig borger i Epitalet for behandlingen sker telemedicinsk med udgangspunkt i eget hjem. Indlæggelse på et sygehus bliver dermed til ”udlæggelse”. Det sektoropdelte sundhedssystem forvandles til det sektorneutrale.

Nej på nej på nej
I 2009 søsatte Klaus Phanareth ”Det Virtuelle Hospital” på Frederiksberg Hospital. Inden da havde han i fem år kæmpet for at skaffe støttekroner til KOL-projektet med telemedicin.
”Jeg fik igen, igen og igen et nej. Folk anså på det tidspunkt telemedicin som fantasteri, men det vendte, da folk fik øjnene op for mulighederne med telemedicin, fordi udfordringerne med ”Silver Tsunamien” (red.: flere og flere ældre) blev tydelige og der skulle noget andet til ellers ville vores eksisterende velfærdsmodel knække over,” siger Klaus Phanareth på kontoret på 1. sal i Telemedicinsk Forskningsenhed på Frederiksberg Hospital.
Men i 2011 kom et gennembrud.

Sporskifte
Klaus Phanareth mødte Lyngby-Taarbæks borgmester Søren P. Rasmussen, og det blev kort efter startskuddet til en telemedicinsk græsrodsrevolution. I dag består Epitalets ”bevægelse” af et hold frivillige, der alle arbejder gratis.
Det første møde mellem borgmesteren og telemedicineren var på en velfærdsteknologi-konference på Christiansborg i Landstingssalen den 11. marts 2011. De holdt begge et oplæg om telemedicin og udfordringerne med kronikere.
”Velfærdsteknologi fylder meget, men det bliver sjældent til mere end snak om robotstøvsugere. Jeg ville gerne et spadestik dybere. Det var sådanne tanker jeg gik med under konferencen og tiden efter,” siger Søren P. Rasmussen her mere end et år senere.
Der skulle ikke gå meget mere end en måned, så havde tankerne bundfældet sig hos borgmesteren og han greb mobiltelefonen og ringede til Klaus Phanareth, der ikke længere havde et projekt at lede. Desuden var der ingen penge. Kun idéen om Epitalet levede. Uden penge og samarbejdspartnere ville Epitalet aldrig blive til noget. Men en måned efter at have forladt ABT-projektet, ringede Klaus Phanareths mobiltelefon, mens han handlede ind i den lokale Netto i Vangede.
”Jeg vil have, at Epital-projektet bliver gennemført i kommunen,” lød meldingen fra Søren P. Rasmussen.
Lyngby-Taarbæk er en kommune med 52.000 indbyggere og 1 procent af befolkningen i landet. Dermed er tallene til at forstå, når man i Danmark kalkulerer med op mod 2,2 millioner kronikere i landet i 2016.
”Det her projekt vil skabe værdi for kommunen og dets borgere. Vi vil skaffe nødvendig og god viden om KOL- og kronikerområdet, derfor ville vi meget gerne gå ind i et samarbejde med Klaus Phanareth om Epitalet. Klaus har den nødvendige faglige kompetence til at udføre opgaven på en forsvarlig og god måde, forklarer Søren P. Rasmussen.
Klaus Phanareth fik garanti for, at der både var politisk og ledelsesmæssig opbakning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det lå ham meget på sinde, at fundamentet var skridsikkert.

Læs også: Telemedicin i stor skala i Nordjylland

Græsrødderne samles
Hurtigt får han i foråret 2011 samlet et hold af frivillige og udvidet gruppen med forskere fra KU, DTU, ITU og Ingeniørhøjskolen. Gennem denne gruppe og i samarbejde med en række frivillige leverandører bliver infrastruktur, organisering og teknologi udviklet i løbet af et lille år. Dermed kan de første borgere i Lyngby-Taarbæk allerede i maj 2012 medvirke til at afprøve fremtidens sundhedsvæsen: Epitalet.
Hverdagen er hektisk for Klaus Phanareth. Ved siden af det frivillige arbejde med Epitalet opretholder han en indtægt gennem klinisk arbejde, og udover ansvaret som projektleder for Epitalet er han forskningsleder på Telemedicinsk Forskningsenhed, formand for DSKT og foredragsholder i ind- og udland.
Samarbejdet mellem Epitalet og Lyngby-Taarbæk Kommune har for alvor skabt interesse omkring Phanaraths mission. Interessen er nærmest eksploderet. Dagligt er der henvendelser fra journalister, politikere, erhvervsfolk og fagfolk som ønsker yderligere oplysninger eller tilbyder deres hjælp eller kompetence. Flere og flere ønsker at samarbejde med manden, der er klar til at revolutionere sundhedsvæsenet uden penge.
”Med Epitalet bliver den geografiske placering ikke afgørende. Patienten vil kun i få tilfælde være på et hospital. Der vil være rådgivere, hjemmesygeplejersker og fagpersonale i et call-center, der er bemandet i 24 timer i døgnet til at tage sig af borgeren. Det er borgeren, der er i centrum, og Epitalet står altid til disposition og er tilgængeligt, når behovet er der,” forklarer Phanarath, der også kan hjælpe, når borgeren oplever forværring.
”Hvis borgeren skal på hospitalet, vil Epitalet sikre udlæggelse i stedet for indlæggelse. Vi vender al ting på hovedet, skaber rammerne for og afprøver fremtidens sundhedsvæsen - lige her og nu, baseret på sektorneutralitet, intelligente og tilgængelige IT-systemer med borger-ejede transparente sundhedsdata. Den store livredder er, at borgeren føler sig tryg og man kan gribe ind, før det går galt. Det er der evidens for i engelske undersøgelser,” forklarer Klaus Phanareth.
Storskala-undersøgelser fra England (Whole System Demonstrator) viser, at dødeligheden formodentlig kan nedbringes med 45 procent ved at bruge telemedicin mere konsekvent, end tilfældet har været i Danmark hidtil. Forsøg i mindre skala med op til 100 patienter har vist, at potentialet i Danmark er på samme niveau.

Om Klaus Phanareth

1993 - Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet
1997- 99 Faglig projektleder, Link-Medica
2002 - Den medicinske ph.d. grad ved Københavns Universitet
2004 - Speciallæge i Intern Medicin
Siden 2006 Formand for Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin
2007 - Speciallæge i Lungemedicin
2007 - 09 Chef for den akutte modtageafdeling, Frederiksberg Hospital.
2007 – 09 Centeruddannelsesansvarlig overlæge, Frederiksberg Hospital
siden 2008 Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin, Frederiksberg Hospital
siden 2009 Klinisk lektor, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
siden 2009 Forskningsleder, Telemedicinsk Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital
2010 - Uddannet som international certificeret ICC Coach
2010 - Modtager af årets Medicopris 2010
siden 2011 Ekstern lektor, Ingeniørhøjskolen, Ballerup
2012 - Projektleder - Epitalet

Epitalet

Epitalet består for øjeblikket af en aktørgruppe på mere end 60 fagspecialister, der alle arbejder for Epitalet (se www.epital.com).
Fysisk bliver Epitalet forankret i Lyngby-Taarbæk Kommune (begyndt primo maj)
6 KOL-patienter deltager. Planen er at udvide patientgruppen i etaper, så det bliver muligt at teste og tilpasse dimensioneringen og skaffe kapital.
Et 24-timers call-center med lægefagligt personale står til rådighed for patienterne

Epitalet er etableret som en forening 22. marts 2012 (generalforsamling i maj)
Epitalet er: Interesse- og sektorneutral, non-profit, apolitisk og tværfaglig og forsknings- og driftsorienteret

Navnet
Epitalet betyder e-sundhedsvæsenet der ligger udenpå/ovenover alt. E’et i Epitalet giver associationer til e-løsninger og Epital klinger i retningen af ordet hospital, uden dog at have nogen sammenligning med dette.
E i pi x et tal er i øvrigt synonym med Euhlers-formel, der også kaldes for verdens smukkeste formel, fordi den forbinder fem af matematikkens vigtigste symboler i en simpel ligning.

Græsrødderne
Bag Epitalet står faglige specialister fra det offentlige og private samt private serviceleverandører: Frederiksberg Hospital, Lyngby-Taarbæk Kommune,Københavns Kommune, Danske Patienter, Danmarks Lungeforening, Københavns Universitet, DTU, Teknologisk Institut, Ingeniørhøjskolen Ballerup, Pallas Informatik, DM-software, KMD, SAS Institute, Sund Dialog, Epi-home og flere andre.

Mest Læste

Annonce