Hanne Søgaard Hansen ny formand for Skatterådet

13/10/2010 11:48

Nick Allentoft

Hanne Søgaard Hansen er udnævnt som ny formand for Skatterådet pr. 1. november 2010. Hanne Søgaard Hansen er partner og direktør i skatteafdelingen i revisionsfirmaet Grant Thornton.

Hanne Søgaard Hansen har sagt ja til at blive ny formand for Skatterådet og afløser således Lida Hulgaard, der efter eget ønske fratræder stillingen efter at have fungeret som formand for Rådet siden 2005.

Hanne Søgaard Hansen er cand. jur. og har tidligere været chef i Skatteministeriet, hvor hun beskæftigede sig med skat, moms og afgifter. Hanne er en kendt foredragsholder og har i en årrække været forfatter og redaktør på flere centrale bøger på skatte- og afgiftsområdet, ligesom hun har bidraget til den faglige debat gennem en lang række artikler til fagtidsskrifter. Hanne modtog i 2008 Magnus Prisen, som tildeles skattespecialister, der har ydet et væsentligt bidrag til fremme af dansk skatteret. Hanne var desuden medlem af Skattekommissionen og var med til at udarbejde den danske skattereform 2009.

- Jeg er glad for, at Hanne Søgaard Hansen har sagt ja til posten som formand for Skatterådet. Hanne er en af landets førende eksperter i skatteret og er derfor den helt rette til det vigtige hverv som formand for Skatterådet. Rådet er ofte ministeriets juridiske frontlinje, hvor de nyeste tendenser på skatte- og afgiftsområdet viser sig, og hvor ny lovgivning bliver fortolket for første gang, siger skatteminister Troels Lund Poulsen.

Skatterådet er en central institution i forvaltningen af Skatte- og afgiftslovgivningen. Skatterådet træffer afgørelse i sager om bindende svar, når der er tale om principielle sager. Skatterådet fastsætter også en række satser, f.eks. for skattefri befordringsgodtgørelse, og tager sig af forskellige dispensations- og bevillingssager. Skatterådet består af 19 medlemmer.

Hanne Søgaard Hansen afløser Lida Hulgaard, der efter fem år på posten har bedt om at blive afløst.

- Jeg har naturligvis fuld forståelse for, at Lida Hulgaard efter cirka fem år på posten synes, at hun har aftjent sin borgerpligt. Lida Hulgaard har med sin dybe faglighed og store indsigt været med til at afstikke linjerne for lovfortolkning på skatte- og afgiftsområdet på meget fornem vis, oplyser Troels Lund Poulsen.

Tidligere formænd for Skatterådet og Ligningsrådet:

- Lida Hulgaard 2005-2010

- Niels Winther-Sørensen 2001-2005

- Ole Bjørn 1995-2001
 

Mest Læste

Annonce