Henrik Dam Kristensen ny præsident for Nordisk Råd

05/11/2010 13:58

Nick Allentoft

Henrik Dam Kristensen, tidligere dansk minister, blev valgt som præsident for Nordisk Råd den 4. november på Island. Den nye præsident vil styrke Nordens rolle i Europa og bringe det nordiske samarbejde tættere på borgerne.

Nordisk Råds nye præsident Henrik Dam Kristensen ønsker at styrke Norden som en region i Europa, øget fokus på Arktis og et nordisk samarbejde i øjenhøjde med borgerne.

Henrik Dam Kristensen blev valgt som præsident på Nordisk Råds årlige session afholdt i Reykjavik 2-4. november. Han tiltræder januar 2011.

Den nye præsident ønsker at fremme det parlamentariske samarbejde i Norden både internationalt og på hjemmefronten. Internt er den nordiske velfærdsmodel under pres og Nordisk Råd må bidrage til at fremtidssikre de nordiske samfund. Eksternt står især EU højt på prioriteringslisten.

- Alle de nordiske lande er tilknyttet EU direkte eller indirekte og alle landene vil have stor nytte af at stå sammen. Vi skal være en positiv medspiller i det regionernes Europa, som er ved at vokse frem. I en globaliseret verden har du brug for holdepunkter, og her er de nordiske lande vores nærmeste venner.

Video: Interview med den nyvalgte præsident

Nordisk Råd kan også spille en helt konkret rolle i forhold til at implementere EU-direktiver og påvirke processerne i Bruxelles, gerne sammen med de baltiske lande.

- Hver gang EU udsender et direktiv fortolkes det forskelligt. Nordisk Råd burde i langt højere grad give indspil både ved udformningen og implementeringen af det, der kommer fra Kommissionen. Alle vil spare både tid og penge, hvis vi på den måde kan undgå at skabe nye grænsehindringer mellem landene.

Arktis er også en prioritet, især i forhold til at styrke sikkerheden til søs og undgå miljøkatastrofer. Endelig skal det nordiske samarbejde ned i øjenhøjde med borgerne, mener Henrik Dam.

- Vi skal tættere på den nationale beslutningsproces og gøre det tydeligere for folk, at der er en nordisk dimension i mange af de sager, de hører om i medierne. Vi har jo sammen udviklet den nordiske velfærdsmodel og den er nu under pres. Derfor må vi også finde fælles løsninger på, hvordan vores samfund kan se ud i en globaliseret verden.

Målet er øget aktualitet og en klarere nordisk stemme. Det skal blandt andet sikres ved at nedsætte sagsbehandlingstiden i Nordisk Råds udvalg, så man i højere grad kan bidrage med en nordisk dimension i den nationale debat.

Endelig ser Henrik Dam Kristensen det som sin opgave at styrke Nordens rolle i verden.

- Vi har så meget fælles gods og kan bidrage positivt på steder som FN, IMF og Verdensbanken. De nordiske lande er kendt som troværdige og vi har langt større vægt end vores størrelse tilsiger. En bedre koordinering omkring internationale spørgsmål vil sikre os en langt større gennemslagskraft, slår den nye præsident for Nordisk Råd fast.
 

Mest Læste

Annonce