Her er de ni frikommuner

Politik

07/04/2011 09:32

Nick Allentoft

Nu er der sat navn på Danmarks ni kommende frikommuner. De er: Fredensborg, Fredericia, Gentofte/Gladsaxe, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg. Se ANSØGNINGERNE og læs mere

"Vi kommer jo til i forsøgsperioden at have to retstilstande i Danmark – den "almindelige" og så den helt særlige i frikommunerne. Jeg glæder mig til at se frikommunerne vise, hvad frit kommunalt selvstyre kan udrette. Vi har oven i købet valgt at udvide antallet af frikommuner – oprindeligt skulle der jo "kun" have været fem – fordi der var så mange gode ansøgninger i bunken. Faktisk endnu flere – men vi satte grænsen ved de ni frikommuner," siger Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Især folkeskolen og beskæftigelsesområdet er populære frikommuneemner, som alle ni udvalgte kommuner ønsker at eksperimentere med.

På folkeskoleområdet vil Fredensborg Kommune f.eks. gerne lave forsøg med tematiske linjer i udskolingen og en mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen via fagblokke, trinmål og holddannelse.

Mens f.eks. Vejle og Vesthimmerland ønsker frihed fra procesreglerne på beskæftigelsesområdet, bl.a. kravet om samtaler hver 3. måned, og i stedet måles på, hvor mange ledige der kommer i arbejde og uddannelse.

I udvælgelsen af frikommunerne er der lagt vægt på:

* ambitionsniveauet i ansøgningerne
* at forsøgene har landsdækkende perspektiver
* at forsøgene er tænkt sammen med regelforenkling internt i kommunen
* at der er bred politisk opbakning til forsøget i kommunen

Frikommunerne skal nu uddybe deres ideer til forsøg i ansøgninger, så regeringen kan tage stilling til, hvilke konkrete dele af deres forsøgsønsker, der kan sættes i gang, idet det ikke er muligt at blive undtaget fra grundlovsbestemmelser, fra EU-regler eller fra regler om borgernes retssikkerhed. Udvælgelsen til frikommune er altså ikke lig med en godkendelse her og nu af de forsøg, som de ni udvalgte kommuner har skitseret i deres ansøgninger.

"Derudover opfordrer jeg frikommunerne til at overveje yderligere forsøg, f.eks. med inspiration fra andre frikommuner. Forsøg, som én frikommune får tilladelse til, vil de øvrige frikommuner også automatisk få ja til," siger Bertel Haarder.

Samtidig vil regeringen gennemgå centrale love og bekendtgørelser med henblik på at give frikommunerne flere eller mere vidtgående forsøgshjemler, end hvad de søgt om.

"Det er vigtigt, at frikommuneforsøget bliver så ambitiøst og ubureaukratisk som overhovedet muligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu får gransket centrale regler og bekendtgørelser, så forsøgshjemlerne bliver udvidet så meget, det overhovedet er muligt, og at kommunerne får mulighed for at brede deres forsøg endnu mere ud - selvfølgelig uden vi overtræder grundlovsbestemmelser eller tilsidesætter hensynet til borgernes retssikkerhed," siger Bertel Haarder.

Tidslinje over frikommuneforsøget

* December 2010: Med finansloven vedtager regeringen, DF og Kristendemokraterne, at der skal gennemføres et frikommuneforsøg. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder inviterer alle kommuner til at melde sig som kandidater til forsøget.

* 9. marts: Fristen for ansøgning til frikommuneforsøget udløber. I alt 21 kommuner har søgt om at blive frikommune.

* 6. april: Ni kommuner er udvalgt til at blive frikommuner.
De har frist frem til 27. maj 2011 til at uddybe deres ansøgning, så regeringen kan tage stilling til, hvilke dele af deres forsøgsønsker der kan sættes i værk. Samtidig vil relevante ministerier gennemgå centrale love og bekendtgørelser for at sikre, at kommunernes får flest mulige frihedsgrader.

* 1.januar 2012: Frikommuneforsøget går i gang og fortsætter fire år frem, hvorefter der foretages en samlet opfølgning på forsøget.

Mest Læste

Annonce