Her er køreplanen for KL fusion med Danske Regioner

Politik

21/11/2014 11:04

Nick Allentoft

Her er køreplan og sigtepunkter for fusionen af Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.
Tidsplan 5./18. december 2014: Bestyrelsesmøder i KL og Danske Regioner

Fusion KL-Danske Regioner

Kommunernes Landsforening og Danske Regioner planlægger at slå sig sammen. Læs alt om fusionen på vores temaside. Klik her.

12./13. marts hhv. 23. april 2015: Fremlægning af fusionsmulighederne på KL’s delegeretmøde og Danske Regioners generalforsamling. Nedsættelse af sammenlægningsudvalg.

Marts/april 2016: Endelig beslutning om fusion på delegeretmøde/generalforsamling.  August 2016: Sekretariater sammenlægges Medio 2017: Sammenlægningsudvalg beslutter endelig organisering 1. januar 2018: Fusion   Fakta - De to foreninger indgår med alle aktiver og passiver, selskaber mv. i fusionen - Den nye organisation baseres på samme foreningsmodel som Danske Regioner og KL - Der nedsættes et sammenlægningsudvalg bestående af formand/næstformand for de to organisationer, sekretariatsbetjent af de to administrerende direktører. - Formandsposten i den nye forening besættes af en kommunalpolitiker. Der vil være to næstformænd: en regionspolitiker og en kommunalpolitiker. - Et sigtepunkt er, at bestyrelsen i den nye forening udgør 25 medlemmer i første valgperiode efter etableringen –17 kommunale og 8 regionale. I følgende valgperioder udgør bestyrelsen 21 medlemmer, som partierne ved konstitueringen besætter med respekt for et passende forhold mellem kommunal - og regionspolitikere. - KL’s adm. dir. bliver adm. dir. i den nye organisation –Danske Regioners adm. dir. bliver vice-adm. direktør.    Danske Regioner er en privat interesse- og arbejdsgiverorganisation for de 5 regioner i Danmark. Danske Regioner varetager regionernes interesser, og arbejder blandt andet for at skabe et stadig bedre sundhedsvæsen, for at sikre vækst i hele landet og for at sikre sociale tilbud af høj kvalitet. Danske Regioner består af en politisk ledelse og 175 medarbejdere.   KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver. KL består af en politisk ledelse og knap 400 medarbejdere.  

Mest Læste

Annonce