Her er Trekløverets Europa-politik

Politik

27/11/16 4:59

Nick Allentoft

Trekløverregeringen fremlægger ingen særlige visioner for Danmarks fremtidige rolle i Europa eller relation til det europæiske samarbejde, herunder EU.
Følgende er direkte hentet fra regeringsgrundlaget, som du han hente i sin fulde længde her   DANMARK I EUROPA Danmark er historisk, politisk og økonomisk nært forbundet til det europæiske samarbejde.

Ny regering

Vil du vide mere om den nye regering? Få overblikket lige her - og kig også tilbage på tidligere nye regeringer. 

To tredjedele af vores eksport går til vores europæiske naboer. EU-medlemskabet er en stor fordel for Danmark. Det vil det også være fremover. Globaliseringen og nye, stærke økonomier stiller os over for væsentlige udfordringer, som EU’s medlemslande bedst løser i fællesskab. Regeringen vil arbejde aktivt for at varetage Danmarks interesser gennem et stærkt europæisk samarbejde.

  Reformere EU indefra EU samarbejdet er udfordret, blandt andet fordi massive flygtninge- og migrantstrømme har sat de ydre grænser under pres og på grund af Storbritanniens beslutning om at forlade EU. Vi skal værne om det europæiske samarbejde ved at reformere det indefra. Regeringen vil arbejde for et stærkt, slankt og effektivt EU, der respekterer nærhedsprincippet og koncentrerer sig om de udfordringer, som medlemslandene bedst kan løse i fællesskab. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt, og EU bør afholde sig fra at regulere der, hvor medlemsstaterne selv bedre kan nå de samme mål.   Økonomi, indre marked og frihandel Det europæiske samarbejde skal styrkes på de områder, som har størst betydning for Danmarks muligheder for at klare sig i den globale konkurrence. Regeringen vil arbejde for et stærkt fokus på at skabe vækst og arbejdspladser. Det skal blandt andet ske gennem et bedre fungerende indre marked, herunder et indre marked for energi og et digitalt indre marked og et fortsat fokus på strukturreformer i medlemslandene, der kan sikre et konkurrencedygtigt Europa. Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv.

Velfærdsydelser

Regeringen støtter arbejdskraftens frie bevægelighed. Den er en hjørnesten i det indre marked og en forudsætning for vækst og beskæftigelse i Europa og Danmark. EU skal ikke udvikle sig i retning af en social union. Reglerne skal være baseret på sund fornuft og rimelighed. Vi ønsker et EU, hvor folk kan søge derhen, hvor der er ledige job og ikke, hvor der er sociale ydelser at få. Velfærdsydelser skal så vidt muligt forblive i Danmark og gå til dem, som arbejder, bor og bidrager til Danmark i en længere periode.   Schengen Schengen-samarbejdet gør det muligt for borgere og virksomheder at rejse frit over grænser i Europa og Norden. De frie rejsemuligheder indenfor Schengen forudsætter dog, at der er styr på de ydre grænser. Regeringen støtter derfor en styrkelse af kontrollen med de ydre grænser og fælles kontrolsystemer. Danmark skal indrette sin kontrol på og ved de danske grænser i overensstemmelse med Schengen-reglerne.   Europol En effektiv bekæmpelse af kriminalitet og terrorisme kræver et tæt europæisk politisamarbejde. Derfor ønsker regeringen at sikre, at Danmark fastholder en så tæt tilknytning til Europol som muligt, når Danmark fra 1. maj 2017 på grund af retsforbeholdet ikke længere kan deltage fuldt ud i politisamarbejdet. Det er vigtigt for danskernes tryghed og sikkerhed.   Brexit Regeringen respekterer, at Storbritannien ved en folkeafstemning har valgt at forlade EU, men ser gerne, at EU og Storbritannien fastholder et meget tæt samarbejde fremadrettet. En aftale om Storbritanniens udmeldelse og det fremtidige forhold til EU skal bygge på en balance mellem rettigheder og pligter. Under de forhandlinger, som EU vil have med Storbritannien, vil regeringens hovedfokus være på at varetage Danmarks interesser. Derfor har regeringen nedsat en task force, der skal kortlægge danske interesser og overvåge, at der i forhandlingerne tages hensyn til danske virksomheder og borgere, der handler med Storbritannien, har bosat sig i landet, eller som er i direkte konkurrence med britiske virksomheder i det indre marked.   

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce