Historisk opråb fra forskere

Ledelse

29/05/2012 22:10

Nick Allentoft

En række forskere er gået sammen i et historisk opråb efter en ny forvaltningspolitik. Med professor Jacob Torfing i spidsen har forskerne skrevet et oplæg til debat om fremtidens forvaltningspolitik. Oplægget skaber en ny ramme for regeringens planer om moderniseringsreform.

Involvering, innovation og et markant opgør med styringsmodellen New Public Management (NPM) er kernebudskaberne i et historisk opråb fra forskerverdenen til centraladministration, politikere, ja, hele den offentlige sektor og dens samarbejdspartnere.
”Vi kommer ikke med et færdigt svar, men efterlyser en grundlæggende debat, der kan føre til en ny forvaltningspolitik,” siger Jacob Torfing til DenOffentlige. Sammen med Lotte Bøgh Andersen, fra Aarhus Universitet, Carsten Greve fra CBS og Kurt Klaudi Klausen fra SDU har Torfing redigeret debatoplægget, som i øvrigt har input fra 29 andre markante forsknings- og ledelsespersoner fra hele den offentlige sektor. Tredive år efter den daværende Schlûter-regerings Moderniseringsprogram er forventningerne til Thorning-regeringens planer om en moderniserings- og tillidsreform løftet til et historisk højt niveau. Men forskerne udfordrer også tilgangen til reformen.

Læs også: Folkebevægelse for bedre samfundsledelse

”Med NPM og Moderniseringsprogrammet fra 1983 fik vi et internationalt kendt styringsparadigme i den offentlige sektor, som de senere år er gået over gevind. Det er tvingende nødvendigt med fornyelse og forandring, men ingen har løsningerne alene. Heller ikke i forskningsverdenen kan vi pege på en konkret model, for den offentlige sektor er under forandring i hele verden,” fortæller Jacob Torfing, og peger på, at Danmark kan indtage en førertrøje inden for udviklingen af nye svar på offentlig forvaltning.
”Danmark er ikke det eneste land, der har store forvaltningsmæssige udfordringer i den offentlige sektor, men vi har en organisation og beslutningskraft, som giver os mulighed for at handle. Det mener vi, skal udnyttes, og det kan vi gøre gennem en åben og involverende debat,” påpeger Torfing, der med det forvaltningspolitiske oplæg ønsker at bringe debatten helt ud i frontlinien.
”Det her er en opgave og en udfordring for alle, der har et engagement i den offentlige sektor. Fra politikere og topledere og helt ud til den enkelte medarbejder i frontlinen, hvor kontakten til borgerne er,” siger Torfing.

Læs også: Vestager varsler opgør med offentlig ledelse

Historisk mulighed

De senere år har et ord som innovation indtaget dagsorden i flere og flere offentlige organisationer, og debatten om offentlig ledelse og innovation har fået en saltvandsinsprøjtning i kraft af to omfattende forskningsprojekter, som hver for sig løfter ledelses- og innovationsforskningen i Danmark op på internationalt niveau.

Med SLIP, som har fået 10 mio. i støtte fra Finansministeriet i 2011 til at forske i fremtidens offentlige ledelse, og det strategiske forskningsprojekt CLIPS, som forsker i offentlig innovation, er to fyrtårne snart halvvejs gennem omfattende projekter. Både SLIP og CLIPS har flere PhD-projekter i gang.
”Til forskel fra NPM, der ikke er en dansk udviklet ledelsesform og ikke harmonerer særlig godt mde vores tradition for selv- og medledelse, har vi mulighed for at drive udviklingen selv. Det er en kæmpe fordel, men forudsætter, at vi tør tage videnssamfundets nye metoder i brug,” siger Torfing, og peger blandt andet på involvering og brugerstyring som nye veje til at udvikle fremtidens forvaltningspolitik.
”Vi kommer i vores oplæg med en række anbefalinger, og efterlyser en debat om organiseringen og styringen, fordi vi ser et stærkt stigende behov for langt bedre samarbejde internt mellem offentlige aktører men også mellem det offentlige og private. Samtidig er der et enormt behov for at fortsætte opkvalificeringen af offentlige ledere og øget brug af partnerskaber, styringsnetværk og dialogbaserede former for kontrakt- og aftalestyring,” påpeger Torfing.

Læs også: Innovation i det offentlige: Fra amatørteater til ...

Involvering og innovation

Netop åbenheden og involveringen fra forskning over beslutningstagere til praktikerne i den offentlige sektors frontlinie går igen i forskernes oplæg. Således slutter de indledningen i deres oplæg af med et klart opråb til centraladministrationen:
”Vi håber, at vores debatoplæg vil bidrage til at knæsætte et nyt princip om, at udviklingen af dansk forvaltningspolitik ikke er et snævert anliggende for ministerielle embedsmænd, men skabes gennem en bred debat, der inddrager alle relevante parter.”
DenOffentligeSektor.dk har besluttet at bakke op om forskernes oplæg til debat. Derfor er der i samarbejde med forskergruppen oprettet debatgruppen ”Forvaltningspolitisk oplæg”, hvor oplægget er delt op i debattråde, så alle har mulighed for at bidrage konstruktivt og kvalificeret til debatten på netop de områder, der har interesse.
”Det har stor betydning for os, at debatten bliver foldet ud, så den kommer væk fra de lukkede kredsløb både i centraladministrationen, blandt os forskere og hos de offentlige ledere. Hvis vi kan forene frontliniemedarbejdernes erfaringer med ledernes og forskerverdenens har vi alle muligheder for at skabe en historisk forandring, der omstiller den offentlige sektor,” siger Jacob Torfing.

 

Mest Læste

Annonce