Hjernesagen: ”Som at rejse rundt i Kina uden tolk…”

12/10/2010 12:03

Nick Allentoft

I anledning af Afasidagen 2010 igangsatte HjerneSagens protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary i dag en landsdækkende kampagne, der under temaet ”Giv tid”, skal skabe forståelse for afasiramtes kommunikationshandicap. Det skønnes, at omkring 25.000 danskere lider af afasi, dvs. sprog- og taleproblemer pga. en hjerneskade. Hvert år er der yderligere 3.000 apopleksiramte, som får afasi – svarende til en tredjedel af alle, der årligt rammes af en blodprop i hjernen eller en hjerneblødning.

”Man kan sammenligne de vanskeligheder som personer med afasi og andre med et kommunikationshandicap oplever i dagligdagen med at rejse rundt i Kina uden tolk. Man kan sagtens komme frem til målet, men det kræver ekstra tid og tålmodighed både af en selv og af omgivelserne”, forklarede HjerneSagens direktør Lise Beha Erichsen i forbindelse med lanceringen af foreningens Giv tid kampagne på Taleinstituttet i Aalborg i dag fredag d. 8. oktober.

Kampagnen sætter bl.a. gennem TV-spots fokus på, hvor svært det kan være for afasiramte at færdes i det offentlige rum, fx på offentlige kontorer, i butikker eller i den kollektive trafik, og hvordan vi alle sammen kan hjælpe ved at vise lidt tålmodighed overfor mennesker med et kommunikationshandicap.

Ved lanceringsarrangementet opfordrede HjerneSagens protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary så mange som muligt til at støtte HjerneSagens Giv tid kampagne og dens budskaber om at give personer med kommunikationshandicap lidt mere tid i hverdagen. ”Problemet med at miste sit sprog e, at det næsten e som at miste en del aflivet og dermed en del af sig selv”, sagde Kronprinsessen bl.a.

Giv tid kampagnen henvender sig til hele befolkningen såvel afasiramte som mennesker, der møder afasiramte i deres dagligdag. Kampagnen introducerer to symboler, et Giv mig tid symbol som den afasiramte kan vise i situationer, hvor der er brug for lidt ekstra hjælp, og et Vi giver tid symbol, som viser, at den pågældende butik, busselskab og lign. er indstillet på, at yde hjælp ved at give lidt ekstra tid. Kampagnens to første partnere er døgnNetto og Nordjyllands Trafikselskab, som aktivt vil medvirke ved at give tid i deres butikker og busser m.v.

Og der er god grund til at sætte ind med kampagnen, mener læge og hjerneforsker Peter Lund Madsen, der støtter HjerneSagens arbejde og Giv tid kampagnen. ”Kommunikationshandicap som følge af bl.a. hjerneblødning eller blodprop i hjernen er et stort og voksende problem i Danmark,” siger Peter Lund Madsen.

”Afasi kan føre til social isolation, som kan være svær at overvinde, selvom de afasiramte ofte viser stor vilje til at komme tilbage til en så normal hverdag som muligt. Det er nødvendigt, at omgivelserne viser lidt ekstra hensyn, og derfor er initiativer som Giv Tid kampagnen vigtige for at forklare os andre, hvordan vi kan hjælpe ved at give lidt ekstra tid”, siger Peter Lund Madsen. Han tilføjer, at der også er mange andre gode grunde til at give tid og være lidt tålmodige til daglig. ”Hvem ved? Måske kan vi ved samme lejlighed som en ekstra bonus få nedbragt antallet af stresstilfælde i Danmark…”
 

Mest Læste

Annonce