IDA: Regeringens ambitioner kræver brede aftaler

04/10/2011 22:18

Nick Allentoft

Regeringsgrundlaget indeholder flere ambitiøse elementer, men intern koordinering og brede politiske forlig bliver nødvendigt, hvis væksten skal være langtidsholdbar, mener Ingeniørforeningen, IDA Styrket fokus på vækst, klima og uddannelse i Danmarks nye regering bliver godt modtaget af Ingeniørforeningens formand Frida Frost, der dog savner konkrete initiativer på velfærds- og sundhedsteknologi

”Det er naturligvis glædeligt, at både telemedicin og velfærdsteknologi er nævnt i regeringsgrundlaget, men med den demografiske udvikling for øje, burde området være løftet højere op,” siger Frida Frost

Til gengæld er Ingeniørforeningens formand glad for, at klimaet er rykket højt op på dagsordnen.

”Klimaet er et indsatsområde, hvor IDA længe har påpeget et efterslæb. Ingeniørforeningen har allerede udarbejdet en klimaplan, hvor regeringen og den nyudnævnte minister kan finde konkrete veje til at opfylde målet om en reduktion af drivhusgasser med 40 pct. i 2020,” siger Frida Frost, og understreger, at en satsning på grøn vækst vil kaste både arbejdspladser og eksport af sig.

En af de helt store udfordringer for Helle Thorning-Schmidts regering bliver koordineringen mellem de mange ministerier, så nye ressortområder ikke bliver til barrierer, og at de langsigtede projekter, der skal sikre Danmarks vækst, bliver forankret i brede politiske forlig, da mange af de udfordringer, der adresseres i regeringsgrundlaget, langt fra er løst på en eller to regeringsperioder

”Handling er det vigtigste. Danmark er ikke tjent med, at de store beslutninger ender i syltekrukker. Såfremt der skal nedsættes kommissioner og arbejdsgrupper, er det vigtigt, at de får en stram deadline,” siger Frida Frost

På uddannelsessiden er Ingeniørforeningens formand tilfreds med, at samtlige ingeniøruddannelser nu endelig igen er samlet under ét ministerium, men hun savner en højere prioritering af naturfagsundervisningen i folkeskolen.

”Den opsplitning af ingeniøruddannelserne, der skete i 2001, har vi lige siden anfægtet. Derfor kan vi kun bifalde, at uddannelserne er genforenet i samme ministerium. Til gengæld savner jeg, at netop den almendannende undervisning i natur og teknik ikke har fået sit eget afsnit. Fødekæden frem mod flere uddannede ingeniører, der kan bidrage til en fortsat høj innovation, sikres kun gennem øget undervisning i de naturfaglige fag,” siger Frida Frost

Mest Læste

Annonce