Initiativer om web-tilgængelighed i den offentlige sektor

06/04/2011 15:30

Nick Allentoft

De bedste til web-tilgængelighed blandt offentlige myndigheder mener ikke, at det koster nævneværdigt ekstra at lave tilgængelige hjemmesider. Men mange har brug for mere viden om tilgængelighed, og om hvordan arbejdet organiseres bedst muligt. Det er nogle af hovedkonklusionerne i en analyse, som Rambøll har udarbejdet for IT- og Telestyrelsen.

Undersøgelsen viser, at web-tilgængelighed ikke kun er et spørgsmål om penge. Det er i lige så høj grad et spørgsmål om at indtænke det fra starten i udviklingen og produktionen af digitale løsninger og indhold.

Analysen viser videre, at de myndigheder som har mest erfaring med web-tilgængelighed mener, at det grundlæggende ikke koster ekstra ressourcer at købe og vedligeholde en godt tilgængelig hjemmeside. Dog kan visse indholdstyper, f.eks. videoer, Web 2-funktioner og PDF-filer udgøre særlige udfordringer.

"Mange myndigheder efterspørger viden, vejledninger og værktøjer for at kunne gøre deres hjemmesider mere tilgængelige. Meget af det stiller IT- og Telestyrelsen allerede til rådighed. Men analysen tyder på, at vi kan se nærmere på vores del og blive bedre til at kommunikere det" udtaler videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen.

Videnskabsministeriet vil nu målrette initiativer til forskellige relevante medarbejdergrupper og tage kontakt til offentlige myndigheder om konkret vejledning og deling af best practice på området, således at offentlige myndigheder kan styrke deres hjemmesiders tilgængelighed.

Analysen ”Rapport om myndigheders arbejde med webtilgængelighed” er foretaget af Rambøll Management på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og en række interviews med offentlige myndigheder og it-leverandører. Den endelige rapport  præsenteres af IT- og Telestyrelsen i dag på Digitialiser Danmark 2011 konferencen i Musikhuset Aarhus.

Mest Læste

Annonce