Innovation er vejen til vækst i Nordjylland

09/02/2011 10:58

Nick Allentoft

Et tæt samarbejde mellem Vækstforum Nordjylland og erhvervslivet resulterer i en ambitiøs innovationsstrategi, der skal inspirere og hjælpe nordjyske virksomheder til at skabe vækst og flere arbejdspladser.

Gennem længere tid er der blevet analyseret nordjyske vækstvilkår og debatteret regionalt innovationspotentiale i tæt dialog mellem erhvervslivet, videninstitutionerne, de nordjyske erhvervsfremmeaktører og Vækstforum Nordjylland. Nu løftes sløret for konklusionerne i en ny og ambitiøs innovationsstrategi, der skal være med til at styrke konkurrencekraften og skabe flere arbejdspladser i det nordjyske erhvervsliv.

Budskabet i den nye strategi er klart. Innovation er vejen til vækst. Det er der bred enighed om i erhvervslivet, og i Nordjylland har 50 virksomheder fra hele regionen været med i udarbejdelsen af den nye regionale strategi. Vækstforums rolle har været at samle parterne i en fælles indsats, og dialogen om udfordringer og muligheder på tværs af brancher og lokale interesser betyder meget, når strategien skal føres ud i livet. Samtidig er det afgørende, at der arbejdes med at styrke grundlaget for innovation både i det offentlige og det private – samt ikke mindst på tværs gennem et tæt samarbejde. Det fortæller formanden for Vækstforum, regionsrådsformand Ulla Astman.

- Vi har fået en virksomhedsrettet innovationsstrategi, der spiller rigtig godt sammen med de tiltag, som Vækstforum og Region Nordjylland allerede har igangsat. Bl.a. inden for sundhedsvæsenet viser Idéklinikken på Aalborg Sygehus det store potentiale i, at offentlige og private aktører går sammen og omsætter innovative idéer til nye produkter. Det er vigtigt, at vi får endnu mere af den slags samarbejde fremover, for det er med til at styrke både det regionale erhvervsliv og kvaliteten af vores services til regionens borgere, siger Ulla Astman.


Nordjyske virksomheder skal satse mere på innovation

Med den nye innovationsstrategi vil Vækstforum og erhvervslivet tage tyren ved hornene. For der er enighed om, at der skal en målrettet indsats for øget innovation til, hvis der for alvor skal skabes vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland i fremtiden.

Godt nok viser en ny analyse fra Europa-Kommissionen, at Danmark som helhed klarer sig ganske pænt inden for innovation sammenlignet med de øvrige EU-lande. Men det hører med til historien, at der er store regionale forskelle. For mens virksomheder i hovedstaden investerer 5,2 % af det regionale bruttonationalprodukt i innovation, så er det samme tal kun 0,9 % i Nordjylland. Forskellen betyder bl.a., at nordjyske virksomheder ikke får skabt nær så god en indtjening.

Der ligger derfor en stor udfordring - men også et stort potentiale - i at få den nordjyske innovationsindsats op i omdrejninger og stimulere virksomhedernes lyst og evne til at investere i forskning, udvikling og innovation.


Fra traditionel fabrik til videnstung virksomhed

Set på bundlinjen giver det god mening at satse på innovation. Analyser viser, at hver krone en virksomhed investerer i området, i gennemsnit kommer 1,66 gange igen. Ud over at være en vigtig drivkraft i samfundsudviklingen er innovation med andre ord også en rigtig god forretning for den enkelte virksomhed.

Potentialet i innovation har man allerede med succes fået styr på i virksomheden Gabriel i Aalborg. Virksomheden, der blev grundlagt helt tilbage i 1851, har gennem årene udviklet sig fra en traditionel tekstilfabrik til en moderne videnstung virksomhed, der i dag er en af Europas førende specialister inden for møbelstoffer. Især i de senere år har udviklingen i Gabriel taget fart, og opskriften på succes har været et målrettet arbejde med innovation i alle led af virksomhedens værdikæde, fortæller direktør Anders Hedegaard Petersen:

- Vi fik set vores værdikæde grundigt efter i sømmene og blev bevidste om, hvor og hvordan vi kunne optimere vores processer. På den måde fik vi styrket de produkter og services, som vi i sidste ende fakturer, siger Anders Hedegaard Petersen.

I 1998 købte og installerede Gabriel sin sidste maskine og tog springet fra at være en traditionel produktionsvirksomhed til at blive et kompetencecenter for møbelstoffer. Der blev etableret en ny udviklingsafdeling med tekstilingeniører og designere, og Gabriel gik efter en ambition om at blive en virtuel virksomhed, hvor arbejdet kunne igangsættes og koordineres fra hovedkontoret i Aalborg men udføres andre steder i verden.

- Da vi første gang formulerede vores ambition til Gabriels 150 års jubilæum i 2001, var der sikkert mange der tænkte - tak skal du have, hvordan får vi nogensinde det realiseret? Men det lykkedes jo, og jeg mener, det skyldes, at vi satsede målrettet på forandringen og innovationspotentialet, fortæller Anders Hedegaard Petersen.

Fakta:

Virksomheders investeringer i innovation
I de fem danske regioner er der stor forskel på, hvor meget virksomhederne investerer i aktiviteter inden for innovation, udvikling og forskning. Følgende tal viser investeringernes andel af det regionale bruttonationalprodukt (BNP).

* Region Hovedstaden: 5,2 %
* Region Midtjylland: 1,7 %
* Region Syddanmark: 1,2 %
* Region Sjælland: 1,2 %
* Region Nordjylland: 0,9 %

Kilde: Danmarks Statistik

Virksomhedsrettet innovationsstrategi 2010-2014
Visionen i Vækstforum Nordjyllands virksomhedsrettede innovationsstrategi 2010-2014 er, at de nordjyske virksomheders innovationskapacitet skal forbedres, så Nordjylland bliver en førende innovativ region. Vækstforum har allerede igangsat flere tiltag, og de kommende tre år forventes yderligere 6 nye aktiviteter iværksat. Det drejer sig om følgende:

1. En markedsføringskampagne af innovation i Nordjylland
2. Kompetenceudvikling af medarbejderne i erhvervsfremmesystemet
3. En videnspredningsaftale mellem UCN, erhvervsskolerne og erhvervslivet
4. Et innovations-ambassadørkorps der kan give virksomhederne inspiration og sparring
5. Overvågning af nye tendenser inden for innovation og kommercialisering
6. Et program for netværk, hvor virksomheder samarbejder på tværs af brancher

Læs om innovationsstrategien på Region Nordjyllands hjemmeside.

Mest Læste

Annonce