ITEK kritiserer SKI

04/01/2011 22:25

Nick Allentoft

Statens- og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) har i dag opsagt flere aftaler med private leverandører efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligere i dag har erklæret en SKI-aftale indgået mellem Lolland Kommune og Rambøll for ulovlig.

Lolland Kommune indgik kontrakt med Rambøll om rådgivning til forbedring og udbygning af en omfartsvej. Men kontrakten var ulovlig og i strid med EU’s udbudsregler, fordi Lolland Kommune selv kunne vælge at tildele kontrakten direkte eller ved et miniudbud. Det er ulovligt, at det ikke fremgår af SKI’s materiale, at tildelingen enten sker ved direkte tildeling eller ved et miniudbud.

SKI har valgt at opsige og genudbyde en række rammeaftaler, hvor der hidtil har været fuldstændig frit valg mellem de to tildelingsformer. Aftalerne opsiger i januar 2011 med typisk tre måneders varsel, som det fremgår af de eksisterende kontrakter.

”Det er irriterende og belastende for erhvervet, at man nu – endnu én gang - skal ud i nye udbud. Der er brugt 2-ciferede mio. beløb, som nu går i vasken. Hvem skal vi sende regningen til?”, siger Direktør Tom Togsverd, DI ITEK.

”Det er ekstra ærgerligt, fordi vi grundlæggende synes, at SKI er en god konstruktion. Vi vil nu samle kræfterne om, at SKI fremadrettet kommer til at fungere efter hensigten, dvs. lovligt, effektivt og leverandørvenligt. For at undgå gentagelser og for at sikre, at leverandørsiden håndteres ordentligt, har jeg forslået, at der etableres et leverandørforum, hvor repræsentanter for leverandørsiden kan være i tæt dialog med SKI’s ledelse om kommende udbud, og hvordan de skal håndteres. Her kan man også drøfte de særlige komplikationer, der er forbundet med konsulent- og videnkontrakter, samt hvordan vi skal håndtere innovative udbud”, siger Direktør Tom Togsverd, DI ITEK.
 

/ITEK

Mest Læste

Annonce