Jens Houmann fratræder i Haderslev

26/01/2011 15:03

Nick Allentoft

Direktør for Børn og Familieservice, Jens Houmann, fratræder efter eget ønske og gensidig aftale sin stilling for børn og familieområdet med udgangen af marts måned 2011. -Jens Houman har igennem 10 år været en kompetent og driftssikker direktør for et omfattende serviceområde, og jeg anerkender den beslutning, Jens Houmann har truffet, siger kommunaldirektør Poul Erik Graversen.

-Samtidig vil jeg gerne anerkende og takke Jens Houmann for den meget store indsats, han har ydet gennem årene for Haderslev Kommune. Jens Houmann har i sin tid som direktør haft store og meget forskelligartede opgaver, som er blevet løst på bedste vis, siger kommunaldirektør Poul Erik Graversen.

-Jens Houman har ydet en kæmpe indsats for kommunen. Tænk blot på arbejdet i forbindelse med kommunalreformen, hvor han ud af mange forskellige kulturer og kommuner har fået svejset et helt nyt serviceområde sammen, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

-Vi skal heller ikke glemme den enorme opgave med afviklingen af Landsstævnet i 2006, som Jens Houmann - i tillæg med sine øvrige opgaver - styrede sikkert i havn for den daværende Haderslev Kommune. Jeg takker ham for hans arbejde som direktør gennem mange år, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

Kommunaldirektøren og borgmesterens aftale med Jens Houmann betyder, at han fra april måned løser opgaver for kommunaldirektøren og borgmesteren og altså herefter ikke længere arbejder i serviceområdet. Hans ansættelse løber herefter, som hidtil aftalt, frem til udgangen af maj 2012.

For at sikre fremdriften i det meget store reformarbejde, der er planlagt i Børn og Familieområdet, har kommunaldirektør Poul Erik Gravsersen valgt selv at forkusere på denne opgave.

-Indtil en ny direktør kan tiltræde, vil jeg indtræde i Jens Houmanns hidtidige funktioner, herunder sammen med afdelingscheferrne servicere det politiske udvalg, for på den måde at sikre kontinuitet og styring i processen, siger kommunaldirektør Poul Erik Gravsersen.

Kommunaldirektør Poul Erik Graversen sætter snarest gang i en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny direktør for serviceområdet så hurtigt som muligt.

Mest Læste

Annonce