Kæmperne står i vejen for innovationen

Infrastruktur

29/03/2012 12:04

Nick Allentoft

Ifølge projektleder, Kasper Hallenborg, står store aktører som KMD og CSC i vejen for nye aktører og nye løsninger inden for bl.a. sundhedsområdet. Det er et problem, at de forsvarer deres dominans på markedet frem for at bidrage aktivt til at tage imod nye aktører.

Gennem fire år har 15 vidt forskellige partnere arbejdet sammen i  innovationskonstoriet Intellicare med henblik på ”at udvikle teknologiske løsninger og skabe en fælles teknologisk platform, der gør det muligt at integrere intelligente hjælpemidler i plejesektoren.” Projektet begyndte i 2008, og bliver afsluttet i april 2012.

”Der er adskillige tusind projekter i gang inden for bl.a. telemedicin i Europa, men de fleste projekter strander på grund af integrationen af data med eksisterende systemer. I Danmark er der reelt kun realiseret to telemedicinske projekter, som er kommet videre end projektstadiet – KOL-kufferten og Telekat – og vi konstaterer også på pleje- og omsorgssiden, at integrationen med de systemer, som CSC og KMD ejer er meget vanskelig,” fortæller Kasper Hallenborg.

Aktuelt problem
Netop standarder og snitflader er et meget aktuelt problem, fordi mange kommuner er i udbud efter nye intelligente plejeløsninger. Dermed er sporet nu lagt til en gentagelse af historien om elektroniske patientjournaler, hvor amter og regioner i årevis fastholdt egne løsninger og standarder som de rigtige.

”På EPJ har man efter mange års debat nu lavet åbne standarder, og det findes også i nogen grad til plejeområdet, men bruges kun meget begrænset. Standarderne eksisterer altså, men der er meget lille fokus på at gøre dem dækkende for fremtidige løsninger,” påpeger Kasper Hallenborg.

CSC og KMD dominante
Ifølge Hallenborg er de to store IT-virksomheder, CSC og KMD, hovedkilder til frustrationer, og han giver et eksempel.

”Mange løsninger, som eksempelvis baseres på trykfølsomme skærme i plejesektoren strander, fordi KMD og CSC ikke er åbne for integrationen til de dataløsninger, som de ejer og driver. Det blokerer for innovationen,” siger Hallenborg, der erkender, at løsningen snarere skal findes politisk end hos de to IT-kæmper.

”Der er jo grænser for hvor mange parallelsystemer man kan have kørende, og de åbne standarder findes. Men Danmark kommer bagefter her, hvis vi ikke finder en løsning, for eksempelvis England er allerede nu længere fremme end os,” fortæller Kasper Hallenborg.

Find en politisk løsning
Ifølge Hallenborg, der gennem de seneste fire år dels har arbejdet sammen med flere kommuner og dels en lang række forskellige innovative mindre virksomheder, skal der politisk fokus på området nu.
”Hvis vi skal have gavn af velfærdsteknologien i Danmark skal vi have gjort noget ved standard problemet, så vi får nogle mere åbne systemer. Alternativet er, at KMD og CSC sidder med hver deres proprietære løsninger og afgør hvem, der kan hvad. Det kan være smart på den korte bane, fordi deres løsninger allerede er implementeret, men på sigt binder det offentlige sig til en enkelt leverandør på centrale løsninger og skaber defacto monopoler,” advarer Hallenborg, og kommer derfor med et opråb til kommunerne.

”Det ville være rigtig godt, hvis kommunerne stod sammen her og stillede nogle enkle krav.”

/NA

Læs KMD's svar på kritikken her

Mest Læste

Annonce