Kampgejst hos 39 kommuner for en udligningsreform

31/01/2011 12:06

Nick Allentoft

Der er fortsat kampgejst hos de 39 kommuner der står bag kravet om en ændring af udligningsordningen. Det fremgik da borgmestrene for de 39 kommuner mødtes forud for KL’s repræsentantskabsmøde.

"Vi er enormt skuffede over, at regeringen har valgt at udskyde udligningsreformen i et helt år. Men vi er også parate til at arbejde videre", siger borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart, talsmand for de 39 kommuner.

Han kalder det urimeligt at tage udligningsreformen som gidsel for omlægningerne på beskæftigelsesområdet. Men understreger, at de 39 kommuner vil arbejde konstruktivt videre.

De 39 kommuner noterer med tilfredshed, at KL overfor Indenrigs- og Sundhedsministeren har fremhævet at: 'det er stærkt uheldigt, at den i forvejen meget problematiske reform på beskæftigelsesområdet har ført til en udskydelse af overvejelserne om at justere på udligningen mellem kommunerne, hvor der i øjeblikket er udpræget kritik af det nuværende udligningssystem'.

Borgmestrene er enige om, at behovet for en udligningsreform er mere akut end nogen sinde!

"Kommunerne står i disse år overfor betydelige økonomiske udfordringer. Men udfordringerne er ganske massive i de kommuner, der ud over virkningerne af finanskrisen slås med de byrdemæssige virkninger af et udligningssystem, der dokumenteret rammer skævt", siger Steen Dahlstrøm.

"Vi kan ikke leve med et tilskuds og udligningssystem, der er urimeligt og afstedkommer midlertidige lappeløsninger som særtilskudspuljer og puljer til skatteforhøjelser. Vi vil heller ikke gældsætte os yderligere for at have råd til et ensartet serviceniveau på tværs af kommunerne. Det der er brug for, er et samlet udligningssystem, der afspejler kommunernes reelle udgiftspres og faktiske opgaver. Det må være i alles interesse", siger Steen Dahlstrøm

Han understreger, at et retvisende og langtidsholdbart udligningssystem giver stabilitet og sikkerhed omkring den kommunale økonomi. Og mulighed for at planlægge mere end et år frem.

Kravet fra de 39 kommuner er derfor, at det skal fremgå af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at udligningsreformen kan vedtages i foråret 2012 og få fuld virkning fra 2013.

"Vi kan ikke leve med, at mindre omlægninger endnu engang skal blokere for en særdeles påtrængt udligningsreform", fastslår Steen Dahlstrøm.

Mest Læste

Annonce