KBH UNI: Ti Global Excellence enheder belønnes med 15 mio.

30/09/2010 16:52

Nick Allentoft

Region Hovedstaden har efter ansøgning udpeget ti Global Excellence hospitals- og universitetsenheder tilknyttet Københavns Universitet. Hver enhed belønnes med 1,5 mio. kroner fra udviklingsprogrammet "Global Excellence - i Sundhed". Et bedømmelsesudvalg med deltagelse af internationale eksperter inden for sundhedsforskning har udvalgt de ti vindere.

- Region Hovedstadens initiativ "Global Excellence - i Sundhed" er et kvalitetsstempel til vores fagligt dygtige miljøer på hospitalerne og universitetet. Anerkendelsen har stor betydning i en stadig øget international konkurrence, udtaler dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Region Hovedstadens udviklingsprogram giver midlerne til udviklingsomkostninger, tiltrækning af internationale forskere, afholdelse af videnskabelige symposier mv.

Prisen gives til ti Global Excellence enheder:
Copenhagen HIV Programme, der under ledelse af professor Jens Lundgren fra Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi og Rigshospitalet forsker i klinisk behandling af HIV-infektion og fremmer den internationale koordination af forskningsaktiviteter, databaser og vidensformidling.

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet, der under ledelse af professor Andreas Kjær fra Biomedicinsk Institut forsker i neuroendokrine tumorer og udviklingen af molekylær billeddannelse samt diagnostik og patientbehandling i forbindelse med skræddersyet kræftbehandling.

Lungemedicinsk Sektion på Hvidovre Hospital, der under ledelse af professor Jørgen Vestbo fra Institut for Ortopædi og Intern Medicin ved Københavns Universitet og University of Manchester forsker i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, KOL.

Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, hvis forskningsenhed for Aldringens Molekylære Neurobiologi under ledelse af professor Albert Gjedde forsker i aldersrelaterede hjernesygdomme, som for eksempel Alzheimers sygdom.

Radioterapiklinikken på Rigshospitalet hvis indsats med strålebehandling af kræftsygdomme under ledelse af professor Lena Specht forsker i stråleterapi, herunder forbedring af behandlingseffektiviteten og minimering af bivirkninger ved hjælp af teknologiske og biologiske fremskridt.

Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet der under ledelse af profes sor Anders Juul fra Institut for Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri arbejder i et krydsfelt mellem pædiatri, gynækologi, onkologi, molekylær medicin m.fl. og forsker i vækst og reproduktion inden for pubertetsforstyrrelser, vækstforstyrrelser og mandlig ufrugtbarhed.

Dansk Hovedpinecenter på Glostrup Hospital, der under ledelse af professor Jes Olesen fra Institut for Neuro- og Sansefag har fokus på migræne, spændingshovedpine og en lang række mere sjældne diagnoser for at bringe den udbredte sygdom ind i en forskningsmæssig sammenhæng.

Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet, der under ledelse af professor Bent Ottesen, fra Institut for Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri forsker inde for områder der kan forbedre overlevelsen for kvinder med kræft i underlivet.

Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, der under ledelse af professor Gun hild Waldemar fra Institut for Neuro- og Sansefag forsker for at skabe bedre livskvalitet for de ca. 80.000 demente i Danmark og deres pårørende.

Dansk Allergicenter på Gentofte Hospital, hvis forskning under ledelse af professor Torkil Menné fra Institut for Neuro- og Sansefag undersøger betydningen af arv og miljø for patienter med astma, allergi og eksem.

Mere info:
Her er Region Hovedstadens verdenselite

Mest Læste

Annonce