KL: 100 mio til unge ledige

07/07/2011 12:29

Nick Allentoft

KL hilser det velkommen, at et bredt flertal i Folketinget i går indgik en politisk aftale om en styrket indsats over for unge ledige. KL lægger især vægt på, at der med aftalen bliver bedre mulighed for uddannelse, jobrotation og fokus på flere praktikpladser.

”Det er godt, at Folketinget lever op til sit ansvar. For det er et stort samfundsproblem, at så mange unge ikke kan finde arbejde. Denne aftale løser ikke ungdomsarbejdsløsheden, men den skærper fokus på de unge”, siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Aftalen indeholder 12 initiativer til i alt 100 mio. kr. og er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

KL lægger især vægt på initiativerne omkring målrettet uddannelse af unge, jobrotation og en intensiveret kampagne for flere praktikpladser.

”Det er selvfølgelig usikkert, om endnu en kampagne kan løse det store problem med manglen på praktikpladser i de private virksomheder. Men det er da værd at prøve”, siger Erik Nielsen.

Et tidligere forslag fra regeringen om, at unge ledige skulle til endnu flere obligatoriske samtaler med jobcenteret er ikke med i aftalen.

”KL er glad for, at man har droppet det forslag. De unge har brug for jobsamtaler med en virksomhed, de har ikke brug for flere standardiserede samtaler med jobcenteret”, siger Erik Nielsen.

Denne politiske aftale er en udvidelse af de to tidligere ungepakker, som KL sammen med kommunerne allerede er godt i gang med at føre ud i livet.

Mest Læste

Annonce