KL: Beskæftigelsesindsatsen ligger godt i kommunerne

12/10/2010 11:56

Nick Allentoft

”Både de ledige og hele samfundet har gavn af, at beskæftigelsesindsatsen og aktiveringen af alle ledige ligger i kommunerne. For kommunerne har en meget stor interesse i at hjælpe de ledige i job hurtigst muligt”, siger formanden for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Erik Nielsen. KL afviser derfor LO og DA, der vil have ansvaret for aktiveringen af de ledige fjernet fra kommunerne.

"Det er en vild overreaktion fra LO og DA, fordi der er skabt strid om lovligheden af en særlig type aktivering af ledige i Københavns Kommune. Den aktuelle sag handler i øvrigt om aktivering af kontanthjælpsmodtagere, og dermed slet ikke om de ændringer, der betød, at kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige", siger Erik Nielsen.

"Kommunerne gør det faktisk ganske godt. Siden jobcentrene blev skabt, har kommunerne leveret den meget aktive beskæftigelsesindsats, som Folketinget ønsker", siger Erik Nielsen.

"I jobcentrene har de ledige krav på aktivering ifølge en række minimumsrettigheder, og staten udbetaler refusion ifølge disse aktiveringsregler. Hvis der er kommuner, hvor der er tvivl om, hvorvidt et tilbud følger reglerne eller ej, så skal det selvfølgelig undersøges", siger Erik Nielsen.

Men KL mener dog, at der er grund til at se nærmere på den måde, reglerne for statslig refusion er skruet sammen på.

"Der er indbygget en del problemer i det nuværende refusionssystem. KL har tidligere advaret staten mod farerne i den såkaldte differentierede fusionsmodel. En refusion på 65 procent for alle, der er i aktivering, og 35 pct. for de passive giver risiko for en skævvridning af indsatsen. Det ser vi gerne bedre afbalanceret", siger Erik Nielsen.
 

Mest Læste

Annonce