KL Historisk fald i kommunernes udgifter

20/03/2011 15:50

Nick Allentoft

Kommunerne reducerede sidste år deres serviceudgifter med 1,7 mia. kroner. Det viser helt nye tal for regnskab 2010 baseret på indberetninger fra samtlige kommuner. Det er den største reduktion i den kommunale økonomi siden midten af 1980’erne.

”Kommunerne gennemfører i øjeblikket en historisk hård opbremsning. Dermed yder vi et afgørende bidrag til genopretningen af dansk økonomi oven på finanskrisen”, siger KL’s formand, Jan Trøjborg, i en kommentar til de nye tal.

Læs også: Hjort vil se tal for kommunale sparerunder

”I alle 98 kommunalbestyrelser er der truffet vanskelige og upopulære beslutninger, der reducerer serviceniveauet på de borgernære velfærdsområder. Det gjorde man sidste år, og det er en udvikling, der fortsætter her i 2011”.

”Det seneste år er antallet af medarbejdere i kommunerne faldet med, hvad der svarer til mere end 11.000 fuldtids stillinger. Vi er nede på det laveste antal medarbejdere siden kommunalreformen. Og det er endda, før effekten af de seneste afskedigelsesrunder i kommunerne er slået igennem i statistikkerne”, siger Jan Trøjborg.

”Samtidig gennemføres der effektiviseringer og omstruktureringer, der er med til at reducere vores udgifter. Mindst 77 skoler forventes lukket i løbet af 2011, en række institutioner bliver lagt sammen, og der arbejdes med nye løsninger på ældreområdet og det specialiserede socialområde”, pointerer KL’s formand.

De nye tal fremgår af en prognose for kommunernes regnskab for 2010, som KL’s sekretariat har udarbejdet. Prognosen bygger på en totalundersøgelse, hvor KL har indhentet dugfriske regnskabstal fra samtlige 98 kommuner.

Ifølge prognosen ligger de kommunale serviceudgifter ca. 1,7 mia. kroner under niveauet for 2009. I forhold til budgetterne for 2010 er der tale om en overskridelse på ca. 1,9 mia. kroner.

Det er ingen nyhed, at budgetterne for 2010 ikke kunne holde. KL tilkendegav dette over for regeringen allerede i september sidste år. Det skal ses i sammenhæng med, at det specialiserede sociale område har været undervurderet i budgettet for 2010.

”KL har længe understreget, at 2010 ville blive starten på en reduktion af de kommunale udgifter, og at den vil fortsætte i 2011. Alt tyder på, at den forudsigelse holder, således at kommunerne i 2011 kommer til at ligge næsten 5 mia. kroner under niveauet i 2009. Kommunerne bidrager derfor til, at de nationaløkonomiske mål kan opfyldes”, understreger Jan Trøjborg.

Læs mere om prognosen for kommunernes regnskaber i 2010

Mest Læste

Annonce