KL: Kan Folketinget styre vejret?

03/05/2011 14:34

Nick Allentoft

”Et forbud imod kassefinansierede tillægsbevillinger i 2010 ville have betydet, at kommunerne skulle finde et helt urealistisk milliardbeløb til snerydning på en måned. Det er helt grotesk,” udtaler KL’s formand Jan Trøjborg.

Folketingets partier forhandler lige nu om en budgetlov, der kan indebære et forbud imod kassefinansierede tillægsbevillinger. KL har spurgt 20 kommuner, hvad det ville have betydet, hvis det allerede var indført i 2010.

Rundspørgen viser, at hovedsynderen i forhold til budgetoverskridelsen er en eksplosion i udgifterne til snerydning. Regeringen gav Bornholm en hjælpende hånd, da øen sneede inde. Men rundspørgen viser, at snedriverne var et problem over hele landet.

”Forklaringen er, at der både i begyndelsen og i slutningen af 2010 var en hård vinterperiode, som kommunerne aldrig kunne have forudset, da de lagde deres budgetter tilbage i oktober måned 2009,” forklarer Jan Trøjborg.

Hvis merudgifterne i de 20 kommuner regnes op på landsplan, er der tale om et merforbrug til snerydning på langt over 1 mia. kr. Snerydningen er dermed hovedforklaringen på kommunernes budgetoverskridelse i 2010.

Det er ikke nogen hemmelighed, at udgifterne til snerydning falder først og sidst på året. KL’s rundspørge viser da også, at langt hovedparten af kommunerne har måttet afgive tillægsbevillinger meget sent på året for at kunne holde veje og fortove fri for sne.

”Det sætter de aktuelle forhandlinger på Christiansborg om budgetloven i relief. Forslaget om at forbyde tillægsbevillinger indebærer jo, at kommunerne enten skulle bryde budgetloven eller gennemføre besparelser på andre områder som folkeskole, ældre og lign. allersidst på året. Det er jo helt urealistisk at forestille sig i virkelighedens verden,” siger Jan Trøjborg.

”Det er selvfølgelig en rigtig dårlig idé. I stedet skal milde vintre med få udgifter finansiere hårde vintre med høje udgifter. Men det er umuligt med den budgetlov, regeringen har lagt frem,” understreger Jan Trøjborg. ”Det er jo helt vanvittigt at forestille sig, at der ikke kan opstå ekstraordinære situationer, hvor der er nogle opgaver, som bare skal løses og dermed findes penge til,” afslutter han.

Mest Læste

Annonce