KL: Kommunerne henter 3,3 mia. på effektive løsninger

12/01/2012 11:44

Nick Allentoft

Digital post og selvbetjening på nettet. Skolesammenlægninger og fælles ledelse i dagtilbud. Velfærdsteknologi og storkøbsaftaler. Sådan omsættes effektivisering til hverdag i kommunerne, som i 2011 har høstet gevinster for 2,6 mia. kr. Samtidig budgetterer kommunerne med at kunne effektivisere for yderligere 3,3 mia. kr. i 2012.

De 3,3 mia. kr. er næsten 25 pct. mere, end hvad der blev realiseret i 2011. Og næsten halvdelen af, hvad der blev realiseret i de første fem år efter kommunalreformen.

Hvis budgetterne for 2012 realiseres, vil kommunerne på bare seks år, fra 2007 til 2012, have høstet gevinster for knap 10 mia. kr.

”Tallene viser, at kommunalbestyrelserne i den grad har taget ansvar for den økonomiske genopretning. Den økonomiske krise har fået kommunerne til at tænke nyt og rette et skarpt fokus mod at udnytte ressourcerne optimalt,” siger KL’s formand Jan Trøjborg.

Administrationen er fortsat det område, som høster den største effektivise-ringsgevinst svarende til 700 mio. kr. i 2011, og kommunerne forventer at kunne hente 680 mio. kr. i 2012. I 2011 blev knap 1 mia. kr. af de samlede effektiviseringsgevinster hentet på de tre store serviceområder (dagtilbuds-, skole- og ældreområdet), og i 2012 er der udsigt til, at de tre områder kommer til at levere en endnu større andel – ca. 1,4 mia. kr.

”De store effektiviseringer vidner om en kommunal sektor i markant om-stilling. Der sammenlægges skoler og daginstitutioner som aldrig før, og der etableres nye og mere omkostningseffektive snitflader mellem administration og institutioner samt mellem kommunen og borger med fx indførelsen af digitale løsninger og velfærdsteknologi. Kommunerne omstiller velfærds-samfundet i disse år,” siger Jan Trøjborg.

Særligt på skoleområdet hentes der store gevinster ved at nedlægge skoler. På et år er antallet af folkeskoler faldet med 159, så der fra starten af skoleåret 2011/12 var 1.352 folkeskoler. Og allerede nu har 22 kommuner planer om at nedlægge yderligere 73 skoler. Hertil kommer en række kommuner, der endnu ikke har truffet beslutningen, men som er på vej til at gøre det. Det betyder, at mere end hver syvende folkeskole siden skoleåret 2010/11 vil være nedlagt ved begyndelsen af skoleåret 2012/13.

”Der er både god faglighed og økonomi i store skoler. De giver mulighed for at udnytte kapaciteten bedre og mulighed for stordrift på de administrative støttefunktioner. Men der er også faglige gevinster, fx større mulighed for at lærere underviser i deres linjefag, øget fleksibilitet i timeplanlægningen og bedre muligheder for at tilrettelægge en inkluderende undervisning,” siger KL’s formand.

Også på dagtilbudsområdet er der strukturtilpasninger i form af områdeledelse og administrative fællesskaber. På ældreområdet arbejder næsten 90 procent af kommunerne med hverdagsrehabilitering, mens mere end halvdelen af kommunerne er i gang med pilotprojekter med velfærdsteknologi.

Derudover høstes der gevinster fx ved reduktion i antallet af kommunale chefer, ved at udnytte stordriftsfordele i bl.a. kommunernes bogholderi-, regnskabs- og lønopgaver, rengøringsfunktioner og ejendomsdrift samt gennem it-løsninger som indførelse af digital byggesagsbehandling, automatiske selvbetjeningsløsninger, fjernprint, digital post, NemRefusion mv.

For yderligere information kontakt pressekonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf: 3370-3333, mail: [email protected]

Torsdag d. 12. og fredag d. 13. januar 2012 samles borgmestre, kommunal-politikere og kommunale topchefer fra stort set alle kommuner, medlemmer af Folketinget samt finansminister Bjarne Corydon og økonomi- og inden-rigsminister Margrethe Vestager på Scandinavian Congress Center i Aarhus til KL’s årlige økonomikonference, Kommunaløkonomisk Forum. Her vil kommunernes effektiviseringer være blandt debatemnerne.

Mest Læste

Annonce