KL og Danske Regioner: Bevar EU’s investeringer i Danmark

23/11/2011 23:24

Nick Allentoft

Europa-Kommissionen foreslår, at EU’s fremtidige regionalpolitik fortsat skal omfatte investeringer i dansk vækst og beskæftigelse. Danske Regioner og KL bakker samstemmende op om indsatsen, som sikrer job og nye virksomheder. Det bør være en klar prioritet for regeringen i det kommende danske EU-formandskab.

I dag mødtes EU’s regionalkommissær, Johannes Hahn, med KL’s administrerende direktør, Kristian Wendelboe og Danske Regioners regionalpolitiske direktør, Gitte Bengtson. På mødet blev fremtiden for EU’s regionalpolitiske investeringer i Danmark drøftet. I dag har de regionale vækstfora mulighed for at investere i vækst og job for 0,5 milliarder kr. om året i kraft af EU’s regionalpolitik. Fra alle sider af mødebordet var der enighed om, at der forsat er behov for at opretholde EU’s investeringer i alle Europas regioner, herunder også i Danmark.

Læs også: Udkantsområder står til at miste EU-støtte

”Europas nuværende krise har ramt bredt, og i Danmark er kommunerne også udfordrede, når de skal skabe vækst og beskæftigelse. Derfor er det særdeles positivt, at Kommissionen betragter os som en medspiller og ønsker at investere i kommunal erhvervsudvikling. Det er en anerkendelse af, at kommunerne har skabt nye arbejdspladser. Danmark skal forsat have mulighed for at drage nytte af EU’s investeringer og bidrage til forbedring af konkurrenceevnen i Europa,” udtaler Kristian Wendelboe, KL.

”I kraft af EU’s regionalpolitik har de regionale vækstfora alene i 2010 været med til at sikre betydelige, flerårige investeringer i regional erhvervsudvikling. Pengene bidrager til at øge produktiviteten i virksomhederne via investeringer i ny teknologi. Og medarbejdere, der bliver ramt af krisen, bliver opkvalificeret til fremtidens erhverv. Derfor støtter Danske Regioner Europa-Kommissionens forsatte fokus på, at alle regioner, også de danske, skal bidrage til at styrke væksten og Europas konkurrenceevne,” påpeger Gitte Bengtson, Danske Regioner.

Den danske regering har meddelt, at rammen for EU’s regionalpolitik bør reduceres væsentligt og ser i den forbindelse gerne, at midlerne i højere grad fokuseres på de mindre udviklede regioner på bekostning af de mere udviklede regioner, herunder Danmark.

”Det er bekymrede, at regeringen ønsker at reducere midlerne til de regionale vækstfora. I en tid med økonomisk krise, er der også behov for investeringer til Danmark. Midlerne til finansiering af EU’s investeringer i Danmark skal ikke ses som en udgift, men tværtimod som en smart investering i den fremtidige erhvervsudvikling,” udtaler Gitte Bengtson, Danske Regioner.

”Det afgørende er, at vi også i fremtiden får mulighed for at bidrage til genopretningen af den danske økonomi gennem målrettede investeringer i vækst og beskæftigelse via EU’s regionalpolitik. Investeringerne har skabt job- og erhvervsinitiativer, vi ellers ikke ville have mulighed for at igangsætte, udtaler Kristian Wendelboe, KL.

Mest Læste

Annonce