KL ønsker en mere international folkeskole

17/11/2011 12:21

Nick Allentoft

Der er brug for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, men gode internationale skoler er en mangelvare i Danmark. Derfor vil KL presse på for, at det bliver muligt for kommunerne at oprette internationale klasser i folkeskolerne.

Udmeldingen fra KL kommer i kølvandet på en ny rapport fra CBS, der omtales i Berlingske i dag. Rapporten påviser, at højtuddannede indvandrere er en økonomisk fordel og er med til at skabe vækst i landet

»Det er vigtigt for dansk erhvervsliv og det danske samfund, at vi er i stand til at tiltrække dygtige udenlandske ansatte, og her bør den offentlige sektor spille en aktiv rolle. I kommunerne skal vi ikke konkurrere med de private skoler, men en mere international folkeskole kan være et attraktivt tilbud for en række udenlandske elever og forældre,« siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Mangel på internationale skolepladser er en alvorlig barriere for at tiltrække udlændinge til dansk erhvervsliv. KL’s nyhedsbrev Momentum skrev i foråret, at alene i København skønnes det, at der mangler cirka 2.000 pladser på de internationale skoler.

”Danmark vil blive fravalgt som et attraktivt arbejdsland, hvis vi ikke formår at skabe tilstrækkeligt med internationale skolepladser. Folkeskolen kan være med til at klare noget af den opgave”, siger Erik Nielsen

I dag er det kun private skoler, som i grundskolen må undervise i alle fag på et andet sprog end dansk, mens folkeskolerne i folkeskoleloven er bundet til at undervise på dansk i de fleste fag. Det ønsker KL at ændre på, så folkeskolerne kan være med til at afhjælpe manglen på pladser på de private internationale skoler.

Mest Læste

Annonce