KL søsætter stort projekt på sundhedsområdet

21/10/2011 09:07

Nick Allentoft

Hvordan sikrer vi, at flere ældre kan behandles i deres eget hjem, så de slipper for en tur på hospitalet? Hvordan sørger vi for, at psykisk syge kan få egen bolig og et socialt netværk, der kan bane vejen til et meningsfuldt liv? Hvordan sikrer vi, at barslende kvinder får den fornødne støtte og hjælp så snart de bliver sendt hjem fra fødeafdelingen? Og kan vi hjælpe kronikere – f.eks.

med rygerlunger, diabetes eller nyresygdomme til højere livskvalitet med telemedicin, genoptræning og rehabilitering – gerne i nye sundhedshuse i kommunerne?

Disse spørgsmål og mange flere skal et stort projekt på sundhedsområdet nu sætte fokus på. Helt konkret skal det nære sundhedsvæsen i centrum. Kommunerne kommer de kommende år til at overtage flere sundhedsopgaver i takt med, at sygehuse blive større og specialiserede – og afstanden til dem bliver større nogle steder.

”Indtil nu har fokus i regeringen, Folketinget og den offentlige debat hovedsageligt været på sygehusene og sygehusstrukturen. Det mønster ser ud til at fortsætte. I det nye regeringsgrundlag er der fokus på den borgerrettede forebyggelse og på sygehusene. Den patientrettede forebyggelse og behandling af syge borgere i primærsektoren er stort set fraværende. Det er derfor oplagt, at kommunerne og KL nu sætter dagsordenen for det nære sundhedsvæsen,” siger KL’s formand, Jan Trøjborg.

Udspillet skal bl.a. finde konkrete svar og bud på, hvordan en bedre forebyggelsesindsats sikres? Hvilke opgaver skal kommunerne løfte i sammenhæng med sygehusene, der udskriver patienterne hurtigere? Og hvordan sikres finansieringen til at løfte en større andel af sundhedsopgaverne?

Projektet skal lede frem til et samlet offensivt udspil fra KL og kommunerne om fremtidens nære sundhedsvæsen og kommunernes rolle heri. Udspillet lanceres i forbindelse med Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2012.

”Det er på tide, at den helt nære sundhed kommer på alles læber. Vi vil indsamle de gode eksempler på sundhedsindsatser, der virker. Vi vil involvere sundhedsfaglige eksperter, læger, opinionsdannere for at komme et spadestik dybere. I de kommende år vil vi opleve et betydeligt pres på sundhedsvæsnet, og vi vil få behov for at udvikle nye velfærdsløsninger først og fremmest til gavn for borgerne. Det kalder på en effektiv indsats,” siger Jan Trøjborg.

Mest Læste

Annonce