KL støtter mindre kontrol og mere fokus på resultater

05/10/2010 20:51

Nick Allentoft

”Det er med stor interesse, jeg ser, at regeringen til næste år kommer med en plan for, hvordan vi gør hverdagen mindre besværlig for de offentligt ansatte”, siger KL’s formand Jan Trøjborg i en kommentar til statsministerens tale ved Folketingets åbning.

"Kontrolkrav og krav om at indrapportere hver en bevægelse, man gør, tager alt for meget tid væk fra det egentlige, nemlig at hjælpe borgerne. Ved Folketingets åbning sidste år lancerede regeringen 105 konkrete forslag til regelforenkling i kommunerne. Det arbejde skal videreføres, og der er brug for en særlig indsats på beskæftigelsesområdet", siger Jan Trøjborg.

"KL ser frem til forhandlingerne om de reformer af førtidspension og fleksjob, som statsministeren lægger op til i sin åbningstale. For der er brug for at målrette fleksjob og for at bremse op for tilgangen til førtidspension", siger KL’s formand Jan Trøjborg i en kommentar.

"Man skal dog huske, at der ikke er nogen nemme og enkle snuptagsløsnin-ger. KL har foreslået, at unge, der står på kanten til førtidspension, i stedet får tilbudt et flerårigt udviklingsforløb, hvor et mix af behandling og særlig støtte kan forbedre jobmulighederne," siger Jan Trøjborg.

"Det fremgår af åbningstalen, at regeringen til foråret vil fremlægge en 2020-plan, der gør status over udfordringerne i at finansiere velfærdssamfundet på langt sigt. Den plan ser KL frem til. Som den igangværende budgetlægning i kommunerne illustrerer, er der brug for, at der gennemføres regelændringer, der gør det lettere at styre udgifterne", siger Jan Trøjborg.

Han glæder sig over, at folkeskolen spiller så fremtrædende en rolle i stats-ministerens åbningstale.

"I KL ser vi frem til at få en dialog med regeringen om det udspil til en fol-keskolereform, som statsministeren bebuder til november. Og jeg glæder mig til, at vi får et lidt mere konkret bud på, hvordan vi skal nå de syv mål for fremtidens folkeskole, som regeringen har formuleret. Det har vi manglet indtil nu", siger Jan Trøjborg.
 

Mest Læste

Annonce