KL tilfreds med delaftale om beskæftigelse

21/11/2011 14:08

Nick Allentoft

KL har længe talt for en mere effektiv beskæftigelsesindsats, der gør en større forskel for den enkelte ledige. Derfor bakker KL op om hovedelementer i delaftalen: ”Bedre vilkår for ledige”, som regeringspartierne og Enhedslisten indgik i weekenden.

”KL er helt enig i, at der ikke skal ske aktivering for aktiveringens skyld. Derfor er det godt, at aftalen sætter større fokus på opkvalificering og uddannelse i beskæftigelsesindsatsen. Her er det vigtigt, at indsatsen er jobrettet,” siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

”Det er også en god ide at bløde op på de ret stive regler for langvarige kontanthjælpsmodtagere. Det ville give jobcentrene bedre mulighed for at gennemføre en effektiv indsats for de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet,” siger Erik Nielsen.

KL er yderst tilfreds med, at det indgår i aftalen, at der skal være mere frihed til at tilrettelægge en individuel indsats for den enkelte ledige. Det er et helt rigtigt skridt af fjerne det obligatoriske krav om brug af anden aktør for akademikere. Ikke fordi KL er imod private aktører i beskæftigelsesindsatsen. Der er brug for alle gode kræfter, men opgaven skal løses af den, der kan klare det bedst og billigst.

”KL glæder sig til det videre samarbejde med regeringen om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen under overskrifterne ”bedre vilkår og resultater for de ledige”. Der skal fokus på jobrettet opkvalificering og større frihed til kommunerne, så ressourcerne bruges med størst mulig effekt,” siger Erik Nielsen.

Mest Læste

Annonce