Klagenævn efterlyser flere ressourcer

Politik

28/03/2012 15:46

Nick Allentoft

Udbyderne skriver af og gentager fejl i udbud, og det fører til unødvendige klager. Derfor foreslår klagenævnets formand i eksklusivt interview med DenOffentlige, at der dels tilføres flere ressourcer til nævnet, og udbyderne bliver dygtigere til at lave deres udbud.

Frustrationerne er til at mærke, da vi besøger Klagenævnet for Udbud i ugerne før nævnet flytter med Erhvervsstyrelsen til nye lokaler i København. Besparelser og markant vækst i arbejdspres går sjældent hånd i hånd.

”Vi kæmper for at behandle alle sager på et højt niveau og inden for så kort tid som muligt. Lige nu har vi et snit på syv måneders sagsbehandlingstid, og vil man have den ned skal der tilføres flere ressourser til nævnet,” siger formand og landsdommer Michael Ellehauge.

På trods af, at klagegebyret blev sat op i 2011 har nævnet ikke set noget til flere ressourcer. Tværtimod.
”Vi må på grund af sparekrav sige farvel til vores sekretær, som har godt tyve års erfaring i Klagenævnet. Dermed halveres antallet af sekretærer, og vi er ikke stillet muligheder for en oprustning i udsigt. Det er et kritisk problem, fordi vi i forvejen har alt for mange sager,” siger nævnsformanden.

Behandler sager søndag morgen
”Vores to fuldmægtige har ikke tid til at sagsfremstille alle klagerne til behandling, og det betyder i praksis at dommerne selv skriver afgørelserne fra rent hvidt papir,” fortæller Ellehauge.

Arbejdet som dommer i Klagenævnet er lønnet, men det skal udføres i fritiden, for jobbet som landsdommer skal også passes. Derfor giver det stigende antal klager også stigende arbejdspres. ”Når jeg sidder en søndag morgen fra klokken seks og skriver afgørelser kunne jeg godt tænke mig, at en sag var belyst i en sagsfremstilling,” siger formanden, og konstaterer tørt.

”Jeg vil bare sige, at en afgørelse altså ikke bliver bedre af, at vi skriver den fra bunden. Og omkostningerne til nævnet bliver heller ikke mindre.”

Serviceeftersyn
I februar meldte regeringen ud, at der skal gennemføres et serviceeftersyn af klagesystemet. På godt fem år er antallet af klager op mod seks doblet mens sagsbehandlingstiden er steget til over syv måneder. Derfor er serviceeftersynet velkomment, og Michael Ellehauge har fået lovning på, at blive inddraget.

”Vi har fået en information om, at vi vil blive inddraget i den proces, der er sat i gang,” fortæller Ellehauge, der ellers har flere konkrete forslag til forbedringer.

Højere gebyrer og proces-risiko
”Mit bud er, at to ud af tre sager, hvor klager får medhold, er baseret på basale fejl. Mange fejl er oplagte, og burde ikke opstå. Det virker som om, der ikke er en kvalitetskontrol af et udbud, hvor man gennemgår det. Som om man ikke gør nok ud af uddannelse og indsigt i de helt basale regler. Så kunne man eksempelvis undgå at gentage fejl fra tidligere udbud, fordi man skriver det af,” påpeger nævnsformanden, der dog også erkender behovet for at begrænse antallet af klager.

”Jeg kan godt se, at udbud er utrolig vanskeligt for udbyderne. Når man ser på det, der foregår med revision af EU's udbudsdirektiv, så er det jo omfattende. Jeg har lige printet noget ud omkring det, og troede jeg havde to sæt, da jeg sad med fem centimeter høj papirstak,” siger Michael Ellehauge, og opstiller sine forslag til forbedringer af klagesystemet.
”Indfør en proces-risiko for klager og udbyder, og hæv gebyret for at klage. Så vil antallet af klager falde markant,” foreslår formanden.

FAKTA: Klagenævnets forslag til et bedre klagesystem

 • Indfør en proces-risiko, så man kan blive pålagt sagsomkostninger, hvis man taber en sag.  I dag kan en klager få dækket omkostningerne op til et vist beløb, men ikke pålægges det modsatte uanset sagens udfald.

  Hæv klagegebyret - enten højere fast gebyr, eller variabelt ifht. klagesagens værdi.

FAKTA: Michael Ellehauges forslag til bedre udbud

 • Lav 5-10 standard paradigmer, der går igen ved gennemførelsen af et udbud. Det vil fjerne grundlaget for mange af klagesagerne.

  Kontroller udbudsbetingelserne før du sender det ud: Sæt en medarbejder eller to til at lave et test-bud for at efterprøve udbuddet.

  Forhandlingsforbuddet er klart, og alligevel bliver det omgået. Lad være med at indlede en forhandling før udbuddet er afsluttet.

  Mindstekravene bliver brugt utrolig meget. Vær kritisk over for hver eneste mindstekrav.

  Vær ekstra kritisk, når der skrives af fra tidligere udbud.

 •  

Mest Læste

Annonce