Klagesagen: Søg dialogen, siger kommunen

Velfærd

11/01/2013 12:30

Nick Allentoft

Kontakt os, når du bliver afvist, siger Haderslev Kommune efter privat socialrådgiver på kommunens egen opfordring har indbragt den for ombudsmanden.

”Jeg skal med det samme beklage, at mit brev til Ricky Magnussen ikke inviterer ham til at kontakte mig for yderligere dialog, hvis han er i tvivl eller ønsker sagen drøftet.”

Det siger direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Charlotte Scheppan, til DenOffentligeSektor.dk efter den private socialrådgiver, Ricky Magnussen, har indbragt kommunen for Ombudsmanden. Hun mener dog, at Haderslev Kommune har handlet rigtigt i Ricky Magnussens situation.

”Det er ikke korrekt, at vi forsøger at hindre borgere i overdrage deres sag til en partsrepræsentant. Men det er korrekt, at vi stiller krav om, at formalia vedr. samtykket skal være i orden. Det betyder bl.a., at det skal være tydeligt hvad borgeren giver sit samtykke til og samtykkeerklæringen skal afleveres af borgeren selv. Det kan borgeren gøre ved at fremsende samtykkeerklæringen med almindelig post, aflevere den personligt eller fremsende den via sikker mail til kommunen,” forklarer Charlotte Scheppan.

Læs også: Patientforeninger: Sådan vinder kommunerne tilliden tilbage

Gå til tilsynet eller ombudsmanden

Sagen begynder da den private socialrådgiver kontaktes af en borger fra Haderslev, der ønsker hans assistance i en konkret sag med kommunen. Ricky Magnussen har haft omkring 1000 forskellige sager det seneste år, så han er rutineret i de formelle processer med at få samtykke erklæringer og meddele kommunen om hans rolle som professionel vejleder for en borger. Selve anmodningen om samtykke har aldrig voldt Magnussen problemer, men kort efter nytår fik han et overraskende brev fra direktøren for Voksen- og Sundhedsservice i Haderslev Kommune.

Brevet er dateret 2. januar 2013 og lyder:

”Partsrepræsentant

Du har, som klage over sagsbehandling, klaget over, at Haderslev Kommune ikke har villet acceptere anmodning om samtykke til at optræde som partsrepræsentant for en borger i kommunen.

Samtykket du ønsker godkendt, er indscannet hos dig og sendt ved usikker mail til Haderslev Kommune. Desuden er det ikke præcis angivelse af hvilken myndighed der forventes at handle efter samtykket.

Derfor opfylder samtykket ikke almindelige krav til formalia. Der er ikke tilstrækkelig sikkerhed for indholdet af samtykket.

Det er Haderslev Kommunes opfattelse, at der ikke er sket fejl i sagsbehandlingen af din anmodning om at du godkendes som partsrepræsentant og din klage afvises.

Du vejledes om, at du har mulighed for at indbringe spørgsmålet overfor Tilsynet eller Folketingets Ombudsmand. ”

Læs også: Dobbelt socialsystem på vej

På grundlag af det dette brev indbringer Ricky Magnussen prompte sagen for Folketingets Ombudsmand, som kommunen orienterer om, er næste skridt. Han læser brevet som en konsekvent afvisning, og på ingen måde invitation til en dialog.

”Der er jo ikke engang en forklaring på, hvordan de så vil have samtykke-erklæringen fremsendt, så jeg har ikke engang en mulighed for at gøre et nyt forsøg,” siger Ricky Magnussen.

Vil dialogen

Men forelagt Magnussens klage til Ombudsmanden ærgrer direktør Charlotte Scheppan sig over, at Ricky Magnussen ikke har kontaktet hende af egen drift.

”Det er sådan, at hvis vi får en anmodning om samtykke, og formaliteterne er på plads, så giver vi naturligvis altid samtykke. Så hvis Ricky Magnussen er utilfreds, så synes jeg han skulle have kontaktet os,” siger Charlotte Scheppan, der straks beklager, at hendes brev kan opfattes som afvisende overfor dialog.

”Enhver der er utilfreds kan jo altid kontakte os, og så får vi en snak om det. Vi har nogle sager på socialområdet, der er meget komplicerede, så derfor kan det ofte være en hjælp at tage en samtale om, hvorfor vores afgørelser er, som de er,” forklarer Charlotte Scheppan, og erkender at det er en vigtig men også nogle gange vanskelig opgave at kommunikere med borgere og deres repræsentanter, således at borgerne oplever kommunikationen forståelig og tilfredsstillende. ”Derfor synes jeg, at det er godt at få sat fokus på, hvordan vi kan gøre det bedre,” siger direktøren.

//Nick Allentoft//

Mest Læste

Annonce