Klima- og energikrisen rejser en række globale spørgsmål – dem vil der komme lokale svar på med Strategisk Energiplanlægning.

21/12/2011 11:20

Nick Allentoft

Hvad skal vi gøre med al vindenergien, når det blæser rigtig meget? Hvad skal vi gøre, når vi ikke kan bruge kul, olie og gas? Kan vi ikke bruge industriens overskudsvarme til ”genbrug”? Hvordan ser energibalancen ud, hvis vi ser ud over kommunegrænsen?

Den slags ”nørd-spørgsmål” bliver mere og mere aktuelle for os alle. Igennem EU projektet ”North Sea Sustainable Energy Planning” søger Middelfart, Vejle, Kolding, Fredericia og Hedensted Kommuner i samarbejde med Green Network og en række internationale partnere at få svar.
Formanden for Plan- og Miljøudvalget i Kolding Kommune, Christian Kloppenborg-Skrumsager udtaler. ”For at kunne blive uafhængige af fossile brændstoffer, er det væsentligt at vi arbejder tæt sammen med vores nabokommuner. Det får vi mulighed for med dette projekt, som yderligere bliver forstærket af den internationale partnerkreds, der på forskellig vis giver inspiration til arbejdet. Det er naturligvis væsentligt at arbejdet resluterer i konkrete tiltag –hvilket blandt andet er det projektet skal give forslag til.”
Kolding Kommune får inden for en kort periode hele to Strategiske Energiplaner, igennem EU samarbejdet. Både en lokal Strategisk Energiplan samt en Strategisk Energiplan for kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Hedensted og Middelfart. Den lokale del skal blandt andet give svar til borgere og virksomheder i Kolding Kommune omkring fremtidens energiforsyning i Kommunen både på kort og lang sigt. Det skal hjælpe til at træffe de rigtige valg når man bygger nyt eller renoverer eksisterende bygninger – både miljømæssigt og
økonomisk rigtige valg. Dermed vil det være med til at styre Kolding Kommune hen imod uafhængighed af fossile brændstoffer.


I projektarbejdet vedrørende den fælles strategiske energiplan udtaler Peter Holm,projektleder ved ”vinderrådgivningsfirmaet” Rambøll ”Jeg er utrolig glad for, at vi vandt denne opgaver. Her er opgaver, der er tænkt rigtigt fra starten. I Strategisk Energiplanlægning, skal
man se på tværs af kommunegrænser. For energien ”flyder” på tværs af grænser. Nogle steder forbruger man energi på samme tid, som andre producerer energi, og ved at se på energien i helikopterperspektiv kan man skabe synergier, balancer og lette omstillingen til uafhængighed af kul, olie og gas. Den pointe har man fanget i kommunerne, og man udfører tanken i praksis. Det tror jeg er første gang i kommunalhistorie siden varmeplanerne i 1980’erne”

Mest Læste

Annonce