KMD: Parat til at byde ind på nyt massivt kommunalt udbud

07/06/2010 16:57

Nick Allentoft

”KMD vil naturligvis medvirke til at finde en fornuftig løsning, så kommunerne kan få de berørte KMD Opus aftaler lovliggjort. Vi har tidligere meldt ud til kommunerne, at vi er parate til at tage en dialog om de aftaler og kontrakter, hvis lovlighed de ikke er trygge ved. Det løfte står vi ved. Vi har ligesom kommunerne ingen interesse i, at man kan kritisere lovligheden af vores aftaler”, siger Karen Nielsen, direktør for salg og marketing i KMD.

”Samtidig vil vi ruste vores organisation til at løfte den omfattende serie af udbud, der nu vil komme. Vi vil ikke lægge skjul på, at vi vil gøre vores bedste for at genvinde de aftaler, som kommunerne opsiger. KMD har et konkurrencedygtigt produkt, og det ser vi frem til at vise i de kommende udbud”.

Sikre it-leverancer i opsigelsesperioden
KMD vil nu drøfte det videre forløb nærmere med hver enkelt kommune, som Konkurrencestyrelsens redegørelse omfatter. Opgaver må ikke tabes på gulvet til gene for administrationen og borgerne, når de berørte aftaler opsiges. KMD vil være meget opmærksom på at hjælpe med sikre it-leverancer i opsigelsesperioden. Derfor fortsætter de aftalte aktiviteter på de enkelte projekter, indtil andet aftales med de berørte kommuner.

Sættes alle aftaler i udbud på samme tid, bliver Danmarks hidtil største kommunale
udbudsrunde en realitet.

”Vi byder ind på de vilkår, der er, men i lyset af det store antal udbud, vil der være ræson i, at Statens – og Kommunernes Indkøbscentral (SKI) på baggrund af Konkurrencestyrelsens udtalelse nu sætter ekstra fart på at færdiggøre en rammeaftale på området. Det vil lette den arbejdsmæssige byrde for både kommunerne og tilbudsgiverne”, siger Karen Nielsen

Mest Læste

Annonce