KMD vokser og løfter indtjening

10/05/2011 11:59

Nick Allentoft

Årsrapport: KMD præsterer i 2010 en pæn vækst samtidig med, at indtjeningen løftes. Omsætningsstigningen svarer til 3,3%, hvilket ligger over den generelle vækst for it-servicemarkedet. Løftet i resultatet fra 2009 til 2010 svarer til en stigning på 117%. KMD er tilfredse med udviklingen af koncernen.

”Vi har gennem en længere årrække leveret en pæn og stabil vækst, og vi er selvfølgelig godt tilfredse med, at vi trods en vis tilbageholdenhed i det offentlige marked fortsat vokser mere end den vækstrate, man generelt ser på it-servicemarkedet. At vi samtidig formår at løfte vores indtjening viser, at det fokus vi har på at optimere forretningen nu for alvor giver sig udslag på bundlinjen”, fortæller Lars Monrad-Gylling, adm. dir i KMD.

KMD havde i 2010 en omsætning på 3.952 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 3,3% i forhold til 2009. IDC anslår væksten på it-servicemarkedet til 1% i 2010.

Koncernens resultat efter skat blev 244 mio. kr. mod 113 mio. kr. i 2009. Det svarer til en stigning på 117%. Korrigeret for engangsposter kan EBITDA opgøres til 526 mio. kr. i 2010 mod 387 mio. kr. i 2009.

Sund omkostningsstruktur forudsætning for vækst
KMD har gennem 2010 haft fokus på at optimere den daglige forretning, hvilket afspejles i omkostningerne, der er i 2010 faldet med 2,8 i forhold til 2009. Overskudsgraden er 9,0%, hvilket er en markant stigning fra 2009, hvor den lå på 3,4%.

”Vores fokus på at skabe en endnu mere konkurrencedygtig omkostningsstruktur er en forudsætning for, at vi i årene fremover kan indfri vores vækstambitioner. Derfor har vi i 2010 blandt andet øget vores brug af offshoring for at styrke rentabiliteten i de projekter, vi gennemfører”, forklarer Lars Monrad-Gylling.

KMD’s vækststrategi, kaldet Plan 2015, sætter også sigtelinjer mod den fremtidige forretning. En ny enhed, Market & Services, har blandt andet fået til opgave at drive KMD’s vækstpipeline inden for nye segmenter.
”KMD har i over 30 år opbygget solide erfaringer med, hvordan man effektivt it-understøtter den offentlige sektor, og de kompetencer kan vi med fordel benytte på nye områder, eksempelvis inden for velfærdteknologi”, siger Lars Monrad-Gylling.

KMD forventer få en stabil vækst på 5% frem mod 2015 samt et indtjeningsniveau mindst på højde med KMD’s konkurrenter.

Hent hele KMD’s årsrapport her

Om KMD
KMD hører til blandt de største it-virksomheder i Danmark og har i knap 40 år arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag it-løsninger og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet i Danmark. KMD har en årlig omsætning på knap 4 mia. danske kroner og har mere end 3.000 ansatte. KMD er ejet af EQT samt ATP.

Mest Læste

Annonce