Knut Borch-Johnsen og Erik Hollnagel ansat i nyt syddansk samarbejde

16/11/2010 13:32

Nick Allentoft

Ansættelsen af to professorer markerer starten på nyt stort forskningsinitiativ i samarbejde mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet


Forkert medicinering. Forveksling af patienter. Manglende sammenhæng i patientforløb. Unødig ventetid. Omkring 4000 gange årligt bliver fejl registreret i Region Syddanmark. Årsagerne til fejl og for dårlig oplevet kvalitet i sundhedsvæsnet er mange, og dem vil Region Syddanmark og Syddansk Universitet nu i fællesskab skabe grundlaget for at identificere.

Derfor lyder startskuddet til et enestående samarbejde mellem Region Syddanmark, sygehusene i Region Syddanmark, Center for Kvalitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Samarbejdet skal højne både kvaliteten og patientsikkerheden. Til at stå i spidsen for forskningen er der, som en markant begyndelse, ansat to forskere af internationalt format, nemlig professor, dr. med. Knut Borch-Johnsen og professor og ph.d. Erik Hollnagel, der bliver ledere af Forskningsinitiativet for Kvalitet i Sundhedsvæsenet.

- Befolkningen har en naturlig forventning om, at der ikke sker fejl i sundhedsvæsenet. Den forventning kommer vi aldrig til at kunne indfri fuldstændig. Det er opgaven for kompleks til. Men vi må og skal forbedre kvaliteten, og det kan vi godt gøre hurtigere. Derfor vil vi nu gå mere systematisk til værks for at finde ud af, hvor kvaliteten halter, hvilke udfordringer, der er og hvad vi kan gøre ved dem, lyder det fra chef for Center for Kvalitet i Middelfart, Arne Poulstrup.


Tæt på sygehusverdenen

Professorerne, dr.med. Knut Borch-Johnsen og ph.d. Erik Hollnagel, er ansat ved Syddansk Universitet og vil både have deres gang på Center for Kvalitet i Middelfart og ved Forskningsenheden for Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet i Odense. Dermed kan de komme helt tæt på sygehusverdenen og det kvalitetsarbejde, der skal forskes i og udvikles på.

I første omgang skal Knut Borch-Johnsen og Erik Hollnagel på rundtur til de forskellige sygehuse samt forskningsenheder ved Syddansk Universitet. Her skal de sammen klarlægge, hvor en forskningsindsats vil kunne give en endnu bedre kvalitet i sundhedsvæsenet. Det kan være områder som patientsikkerhed, involvering af patienterne, kulturen på de forskellige afdelinger og hvordan man får mere kvalitet ud af de samme ressourcer.


Internationalt ledende initiativ

De to professorer går til jobbet med vidt forskellige kompetencer: Knut Borch-Johnsen har arbejdet med, hvordan man kan styrke kvaliteten i behandlingen af patienter. Det er blandt andet sket i forbindelse med Det Nationale Indikatorprojekt, hvor Knut Borch-Joensen i seks år har været formand for et af syv sygdomsområder. Erik Hollnagel har især beskæftiget sig med risiko- og sikkerhedsarbejde i den private sektor, dette på internationalt niveau. Begge professorer ser frem til det nye job, og ambitionerne til forskningsinitiativet er store:

- Vi skylder de mennesker, vi har med at gøre, den højst mulige kvalitet i den behandling, vi giver dem. Derfor er det min ambition, at få gjort kvalitetsarbejdet til en helt central del af sundhedsvæsenet, siger Knut Borch-Johnsen.

Hos professor Erik Hollnagel finder man også både store forventninger og ambitioner til det nye arbejde med kvalitet i sygehussektoren.

- Jeg forventer, at vi får udviklet metoder, der hurtigt kan komme i brug på sygehusene og som kan forøge sikkerheden i behandlingen af patienterne. Min ambition er, at vi indenfor tre-fire år er internationalt ledende på området, siger professor Erik Hollnagel.

De to professorer vil få ansvaret for en afdeling med fire fuldtidsforskere og en række ph.d.-studerende, og samarbejdspartnerne bag dette forskningsinitiativ forventer, at de første resultater vil kunne ses allerede efter et år.

Forskningsinitiativet modtager fem millioner årligt i bevilling. Region Syddanmark finansierer to tredjedele af beløbet.
 

Mest Læste

Annonce