København laver overbygningsskole

01/02/2011 14:07

Nick Allentoft

En overbygningsskole for elever fra 7. klasse til 9. klasse fra tre basisskoler. Sådan mener et flertal på Københavns Rådhus, at den nye skolestruktur for fire folkeskoler på Amager skal være fra skolestart 2012. En såkaldt ”megaskole”, hvor fire skoler sammenlægges til en administrativ enhed, bliver dermed ikke en realitet.

- Vi har lyttet til de konstruktive input, som borgere, elever, forældre, lærere og ledere fra Amager er kommet med. Der var et klart ønske om at fastholde fire selvstændige skoler. Derfor har vi valgt det, men vi har også valgt en løsning med en klar skolevision. De tre af skolerne bliver basisskoler for de yngste, hvor børnene fra 0. – 6. klasse får trygge rammer. På den sidste skole samler vi de store børn fra 7.-9. klasse. Det giver både et attraktivt ungdomsmiljø og et stort fagligt potentiale, siger Anne Vang, (S), børne- og ungdomsborgmester.

Bag beslutningen om den nye skolestruktur står partierne bag budgetforliget for 2011. Det er Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti.

- Med denne løsning får vi skabt et spændende ungdomsmiljø med tre forskellige linjer, som de unge kan vælge på overbygningsskolen. Det kunne for eksempel være en international linje, en linje med idræt og bevægelse og en linje med naturfag. Vi tror på, at det vil styrke både fagligheden og det sociale miljø for de unge og få dem til at fortsætte videre i uddannelsessystemet, siger Trine Schaltz, SFs børne- og ungdomsordfører.

For De Radikale har det været vigtigt, at der er fokus på at genoprette Dyvekeskolen, samt at der er en tryghed for børnene i indfasningen af den nye model.

- Der skal være god tid til at vænne sig til den nye struktur. Derfor vil børn, der i dag går i 6.-9. klasse, ikke skulle skifte skole. Børn, der i dag går i 0.-5. klasse, vil fra 7. klasse skulle gå i den nye overbygningsskole. Og de nye elever, der starter i skolen fra skoleåret 2012 skal starte i deres nye grundskole. Selvfølgelig skal ingen børn skifte skole to gange, så derfor vil indfasningen være gradvis for de børn, der går der i dag, siger Kasper Johansen, børne- og ungdomspolitisk ordfører for Det Radikale Venstre.

Konservatives Rasmus Jarlov er tilfreds med, at det med den nye model lykkes at kombinere hensynet til at skabe plads til de mange nye børn på Amager med hensynet til at styrke fagligheden i folkeskolen.

- Vi støtter ene og alene denne skolesammenlægning, fordi børnene vil få en bedre skolegang ud af det. Vi kommer samlet ikke til at spare penge, men ved at udnytte kapaciteten på skolerne bedre, får vi råd til flere timer, en renovering af bygningerne og til at oprette nye faglige linjer, som kan tiltrække ressourcestærke børn. Amager-skolerne bliver på denne måde blandt de absolut mest attraktive i København, siger Rasmus Jarlov.
 

Mest Læste

Annonce