Københavns ledige skal i private virksomheder

14/04/2011 11:45

Nick Allentoft

Under overskriften ’Vækst og ansvarlighed’ vil Jobcenter København i løbet af de kommende måneder kontakte 1.000 virksomheder. Dels for at samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere, dels for at få virksomheden til at tage socialt ansvar og tage ledige ud i støttet beskæftigelse.

Læs også: Det vil jeg kæmpe for

En ny undersøgelse, kommunen har fået lavet, viser nemlig, at næsten to ud af tre virksomheder i høj grad er rede til at tage socialt ansvar.

Til at føre den ny virksomhedssatsning ud i livet, har Jobcenter København oprettet et nyt center ’Job og Virksomhedservice’. Centret har taget bolig på Amager, hvor der var reception i går.


”Jobcenter København har virkelig kompetente ledige på hylderne nu – det er lige fra unge akade-mikere til ledige med mange års arbejdserfaring. De kan skabe vækst i virksomhederne via det pro-gram, som vi nu præsenterer. Til gengæld satser vi på, at virksomheden vil tage nogle ledige, som trænger til at komme i gang, ud i støttet beskæftigelse. Med dette projekt håber vi at kunne skabe vækst samtidig med at de ledige får den mest effektive jobindsats, og det er i virksomhederne,” si-ger Anna Mee Allerslev (R), beskæftigelses- og integrationsborgmester i København.

Som landets hovedstad har København særlige udfordringer med ledigheden. Hovedstaden har mange dimittender, der står med eksamensbeviset i hånden og har svært ved at få deres første job på trods af lang uddannelse. Og vi har en gruppe borgere, som skal have hjælp og særlig opmærksom-hed for at kunne bestride et ordinært job. Interesserede virksomheder kan tage socialt ansvar ved at oprette løntilskudsstillinger, virksomhedspraktik, lære- og praktikpladser, fleksjob eller fastholde syge, der er i fare for at miste deres job.


Tidspunktet for kampagnen, hvor der i første omgang sendes 300 virksomhedsinvitationer ud, falder sammen med en større optimisme i erhvervslivet. De store danske virksomheder, som blev ramt hårdt af finanskrisen, ser nu lysere på fremtiden. Salg, overskud og beskæftigelse er igen på vej op. Det skaber optimisme hos borgmesteren.
”Jeg regner med, at mange virksomheder nu tør satse på vækstpotentialet i at ansætte en ny kvalifi-ceret medarbejder. Samtidig har virksomhederne ifølge vores undersøgelse nu også overskud til at tage socialt ansvar”, siger Anna Mee Allerslev.


Samarbejdet er baseret på en model med indbygget fleksibilitet. Vi kan skræddersy en løsning, der svarer til den enkelte virksomheds ønsker, behov og muligheder. Det gennemgående princip er, at vi rådgiver og opstiller muligheder for virksomhederne.

Jobcentret lover bl.a. at ekspedere jobordrer inden for 24 timer og at have kandidater klar til samtale i virksomhederne inden for en uge. Det sparer virksomhederne for jobopslag, ansøgninger og ud-vælgelse. Og som en ekstra service bliver der til hver virksomhed tilknyttet en fast medarbejder, der skal være bindeled til Jobcentret.


Mange undersøgelser viser, at ledige får det bedste skub ud i job, hvis de får erfaring og netværk fra det virkelige liv på rigtige virksomheder.
 

Mest Læste

Annonce