KOMBIT undersøger udviklingen i betalingen for KMDs monopolsystemer

02/02/2012 11:48

Nick Allentoft

Mange kommuner oplever væsentlige prisstigninger på de 17 KMD-monopolsystemer ved genforhandling af deres betalingsaftaler med KMD.

Den konkrete prisudvikling er ukendt, og derfor har KOMBIT på opfordring fra kommunerne igangsat en analyse for at kortlægge den præcise prisudvikling i perioden 2009 til 2012.

En række kommuner har kort før jul bemyndiget KOMBIT til at indhente de relevante data hos KMD. KMD har leveret et første dataudtræk for kommunerne, men i hovedparten af tilfældene er der ikke blevet leveret data om det faktisk fakturerede forbrug, men om det forventede forbrug. Dette kan ikke ligge til grund til analysen, hvorfor KOMBIT på vegne af kommunerne netop nu er i dialog med KMD om at få leveret det korrekte datamateriale.

KOMBIT vil gennemføre analysen, når datamaterialet er os i hænde og offentliggøre resultaterne, så snart de ligger klar.
/KOMBIT/

Mest Læste

Annonce