Kommunale medarbejdere bliver digitale ambassadører

23/01/2012 10:36

Nick Allentoft

Flere dele af kontakten mellem kommune og borger bliver digital i de kommende år, og det er derfor naturligt, at kommunerne bruger de møder, de allerede har med borgerne til at informere om de mange digitale tilbud. Det kan fx være i daginstitutionen eller på genbrugspladsen.

”Vi skal hjælpe borgerne der, hvor de allerede er. På den måde kan vi informere borgerne, netop som de står og har brug for informationen, uden at det bliver ressourcekrævende for kommunen. Det vil være til alles fordel,” siger Erik Nielsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

For kommunerne gælder det altså om at være proaktive, når det handler om oplysning til borgerne.

”Eksempelvis skal nybagte forældre allerede i den første tid opskrive barnet til en daginstitutionsplads. Og i samme periode får de besøg af kommunens sundhedsplejersker. I flere kommuner er dette tænkt sammen, sådan, at når sundhedsplejerskerne informerer forældrene om bl.a. daginstitutionsplads, bliver forældrene gjort opmærksom på, at de kan klare ansøgningen digitalt på kommunens hjemmeside eller borger.dk,” siger Erik Nielsen.

De nybagte forældre kunne også med fordel gøres opmærksomme på de andre relevante ydelser som børnefamilieydelse, registrering af fødsel, faderskab, navngivning/dåb og lignende, og hvordan de kan klare disse ting via de digitale tilbud på tværs af den offentlige sektor.

Med de digitale tilbud håber kommunerne på at kunne levere en moderne service, der kan give borgerne større frihed til, hvornår de vil kontakte kommunen. Og med effektiviseringsgevinsten, som kommunerne kan opnå via den digitale kommunikationsform, kan der frigøres ressourcer til såkaldte varme hænder.

”Vores digitale tilbud skal selvfølgelig blive mere attraktive for borgere via øget brugervenlighed. Og mere attraktivt for kommunens administration via bedre integrationer til kommunens fagsystemer, så hele sagsbehandlingen klares via selvbetjeningsløsningen. Men erfaringer viser, at borgerne sagtens kan og vil benytte de digitale tilbud, hvis de bare kender til dem. Og de digitale indberetninger kan også allerede nu give gevinster for kommunens administration. Derfor skal vi sætte ind med oplysning om de digitale muligheder til borgerne – allerede før borgerne bliver opmærksom på deres behov for dem,” siger Erik Nielsen.
/KL Kommunikation/

Mest Læste

Annonce