Kommunerne i mål med budgettet

18/10/2011 08:46

Nick Allentoft

Budgettet for 2012 er nu faldet på plads i alle landets kommuner. Skatten holdes i ro, og samtidig giver kommunerne et markant bidrag til den økonomiske genopretning ved at sænke serviceudgifterne.

En gennemgang af budgetresultaterne viser, at kommunerne holder sig inden for rammerne af økonomiaftalen fra juni måned – de kommunale udgifter ligger endda markant under det aftalte loft. KL’s formand Jan Trøjborg understreger, at resultatet viser aftalesystemets styrke.

”Vi har været igennem en tæt samarbejdsproces de seneste måneder, og det har igen i år givet resultater. Det stod tidligt klart, at det ville blive en stor udfordring at holde skatten i ro. Men takket være et stærkt sammenhold og en stor økonomisk ansvarlighed kan vi i dag konkludere, at kommunerne overholder økonomiaftalen”, siger Jan Trøjborg.

”Puslespillet er gået op ved, at kommunerne har udvist stor solidaritet. Det har gjort det muligt, at 4 kommuner med et særligt behov har kunnet sætte skatten lidt op, fordi 4 andre har været klar til at sætte skatten lidt ned,” siger Jan Trøjborg.

De foreløbige prognoser for serviceudgifterne viser, at de samlet ligger godt 2 mia. kr. under det loft, som KL har aftalt med regeringen. Det betyder, at kommunerne til næste år bruger 245 milliarder kroner på service til borgerne. Dermed har kommunerne reduceret serviceudgifterne med over seks milliarder siden 2009.

Hermed bidrager kommunerne til den økonomiske genopretning understreger Jan Trøjborg.

”De økonomiske stramninger har selvfølgelig konsekvenser, og vi har det seneste år måttet sige farvel til mange dygtige medarbejdere – fra juli 2010 til juli 2011 er antallet af ordinære medarbejdere faldet med knap 16.000”.

Anlægsniveauet ser til gengæld ud til at blive historisk højt til næste år. De foreløbige tal tyder på, at kommunerne vil bruge tæt på 20 mia. kr. på anlæg til næste år. Det er over fire milliarder kroner mere, end der blev skabt fi-nansiering til i økonomiaftalen.

”Budget 2012 viser nok en gang kommunernes store samfundsøkonomiske ansvarlighed. Kommunerne bidrager til genopretningen af dansk økonomi via markante effektiviseringer og besparelser. Og samtidig flyttes pengene til anlægsinvesteringer, som bidrager til at sætte gang i væksten”.

”Budgetresultatet for 2012 viser aftalesystemets styrke, og det bør den nye regering understøtte. De overordnede mål bør også fremover fastholdes for den kommunale sektor som helhed. Regeringen bør ikke detailstyre ved at formulere mål for enkelt kommuner eller grupper af kommuner” understeger Jan Trøjborg.


Fakta om årets budget:

Fire kommuner sætter sammenlagt skatten op med ca. 70 mio. kr. Fire kommuner sætter samtidig skatten ned med godt 41 mio. kr. Det indebærer en samlet skattestigning på knap 29 mio. kr. Den samlede skatteudskrivning udgør ca. 229 mia. kr. Det svarer altså til en ændring på ca. 0,1 promille i forhold til den samlede kommuneskat, og er derfor inden for økonomiaftalens rammer.

Den endelige opgørelse af serviceudgifterne og anlægsniveauet forventes medio november.

Mest Læste

Annonce