Kommunerne ønsker en styrket rolle i svangreomsorgen

07/12/2011 08:40

Nick Allentoft

”I dag oplever mange nybagte mødre og deres nyfødte ikke, at sundhedsvæsenet leverer en god og sammenhængende svangreomsorg. Den oplevelse er vi nødt til at ændre på,” fortæller Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Svangreomsorgen i Danmark har brug for et løft. Genindlæggelser, øget træk på lægevagten og opfølgende besøg, der aldrig gennemføres, er hverdag flere steder i landet. Det skal ændres, og derfor har KL rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med et nyt oplæg, hvor KL foreslår, at kommunerne ved ukomplicerede fødsler overtager svangreomsorgen, fra det øjeblik mor og barn er udskrevet.

Der er mange fordele ved at styrke kommunernes rolle i svangreomsorgen. Kommunerne er geografisk tættere på borgerne, og borgerne slipper dermed for at køre frem og tilbage til sygehusene for diverse ambulante besøg i forbindelse med høretest, blodprøvetagning og efterfødselssamtaler. Desuden vil det give tryggere rammer, at indsatsen foregår i eget hjem.

Et stigende antal behandlinger af nyfødte med ernæringsrelaterede diagnoser viser med tydelighed, at der er behov for ændret praksis.

”At lægge opgaven ud til kommunerne vil være give mest mening for borgeren, og det er også billigere at løse opgaven hos sundhedsplejerskerne frem for ved flere ambulante undersøgelser på sygehusene og genindlæggelser. I forvejen løfter kommunerne mange af disse opgaver, fx det tidlige trivselsbesøg og ofte også fødselssamtalen”, siger Anny Winther.

”En ny arbejdsdeling vil naturligvis kræve opkvalificering af sundhedsplejerskerne på enkelte fagområder, men heldigvis har den kommunale sundhedspleje tidligere overtaget opgaver, fx indskolings- og udskolingsundersøgelser, uden at dette er gået ud over den sundhedsfaglige kvalitet. Det kan vi selvfølgelig gøre igen,” slutter Anny Winther.

Mest Læste

Annonce