Kommunerne skærer 1 mia. på folkeskolen i løbet af to år

08/11/2011 14:21

Nick Allentoft

På to år har kommunerne næsten skåret en milliard på udgifterne til folkeskolen. Besparelserne kan ikke undgå at ramme eleverne, fastslår Anders Bondo Christensen. 6 ud af 10 kommuner skærer yderligere på folkeskoleområdet næste år. Det viser en aktuel gennemgang af de endeligt vedtagne kommunale budgetter for 2012.

I Svendborg spares der f.eks. 15. mio. kr. som følge af omfattende skolestruktur-ændringer. Det har betydet lukning af to skoler – Nordre Skole og Sct Michaels Skole – med tilsammen 543 elever. Og det har betydet sammenlægninger af skoler under fælles ledelse. 1100 elever fra 9 skoler har måttet skifte skole, og mange klas-ser er oppe på 27 elever.

Nedgangen fortsætter
BDO, Kommunernes Revision har tidligere i år dokumenteret, at der fra 2002 til 2010 er sket et fald i udgifterne til normalundervisningen på 8,1 procent pr. elev. Budgetterne for 2011 betød besparelser på mere end 600 mio. kr. Med de vedtagne kommunale budgetter for 2012 forsætter nedgangen med yderligere 330 mio. kr.

Undersøgelsen fra Danmarks Lærerforening viser, at 61,9 procent af landets kom-muner gennemfører besparelser i folkeskolen, mens kun 9,3 procent tilfører flere ressourcer. I de kommuner, som gennemfører besparelser, sker det oftest på lærer-nes arbejdstid, ved nedlæggelse af lærerstillinger eller ved at forringe den special-pædagogiske indsats uden for normalklasserne.

Rammer eleverne
”Der er bred enighed om, at folkeskolen skal rumme flere af de børn med særlige vanskeligheder, som i dag modtager undervisning uden for en normalklasse. Men det kræver, at lærerne får ekstra muligheder for f.eks. efteruddannelse,” siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Hvis folkeskolen år for år tilføres færre ressourcer, kan det ikke undgå at ramme eleverne - især de svageste, fastslår han.

Dialog med regeringen
”Danmark har fortsat brug for en folkeskole i verdensklasse. Jeg ser frem til en dialog med den nye regering om folkeskolens fremtid. Vi må drøfte, hvordan vi sikrer, at kommunerne kan og vil påtage sig ansvaret for folkeskolen, så den bestyres på samfundets vegne. Det nytter ikke, at skolen blot betragtes som en kommunal udgift. Folkeskolen skal være i verdensklasse. Den er hele fundamentet for uddannelsessystemet. Skolen er en investering i fremtiden og selve grundlaget for at løse Danmarks udfordringer," lyder det fra Anders Bondo Christensen.

Mest Læste

Annonce