Kommunernes budgetter for 2012

05/12/2011 11:35

Nick Allentoft

Kommunerne har vedtaget budgetterne for 2012, og den foreløbige opgørelse viser, at budgetterne lever op til økonomiaftalen med regeringen.

Resultatet af den foreløbige budgetopgørelse for 2012 viser, at kommunerne har budgetteret med serviceudgifter, der ligger under det aftalte niveau for 2012, mens de budgetterede anlægsinvesteringer ligger over det aftalte niveau for 2012.

Kommunernes prioritering af et højere niveau for anlægsinvesteringer harmonerer godt med regeringens ønsker om at kickstarte dansk økonomi i 2012.

Den foreløbige budgetopgørelse viser, at kommunerne samlet set overholder økonomiaftalen for 2012. På den baggrund har regeringen tilkendegivet over for KL, at det forventes, at det betingede bloktilskud på 3 mia. kr. kommer til udbetaling. Den endelige vurdering af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne foretages på baggrund af de endelige budgettal, som Danmarks Statistik offentliggør i januar 2012.

Finansminister Bjarne Corydon udtaler:

- Jeg har med tilfredshed konstateret, at kommunerne har gjort en stor indsats for at leve op til økonomiaftalen for 2012. Kommunernes budgetter for 2012 viser, at kommunerne påtager sig et medansvar i den vanskelige økonomiske situation, og det høje investeringsniveau medvirker til en kickstart af dansk økonomi.

- Styr på økonomien i den offentlige sektor er afgørende for at signalere ansvarlighed om dansk økonomi. Derfor er det helt afgørende, at kommunerne sørger for at holde styr på udgifterne i 2012, så de vedtagne budgetter overholdes. Det kræver et skarpt fokus på økonomistyring i alle kommuner.

Mest Læste

Annonce