Konkurrence for nyskabende og effektive institutioner

26/01/2011 14:15

Nick Allentoft

Vær med i konkurrencen om at vinde Den Europæiske Kvalitetspris for den offentlige sektor (EPSA) Som offentlig institution har I mulighed for at indsende et projekt til konkurrencen om den europæiske kvalitetspris (European Public Sector Award) for 2011. Prisen er med til at synliggøre og anerkende nyskabende og effektive institutioner på tværs af EU. Deadline for cases er 25. marts. Videndeling uden grænser – lær på tværs af EU-lande

Indtil den 25. marts 2011 har alle offentlige institutioner mulighed for at indsende et projekt til konkurrencen om den europæiske kvalitetspris (European Public Sector Award) for 2011. Det betyder, at organisationer fra regioner, kommuner og staten kan deltage med én eller flere cases. Projektet skal udformes på engelsk og skal opfylde minimum en af kategorierne fra EPSA.

Den europæiske kvalitetspris for den offentlige sektor bringer de bedste, de mest innovative og effektive institutioner sammen fra hele den offentlige sektor.

Formålet med EU-prisen er få nyttig- og synliggjort og anerkendt gode, nyskabende og effektive institutioner. Derigennem kan andre lære og få nye ideer til at tage del i forandringer og udfor-dringer for at løse de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor.
3 priskategorier

Alle priskategorierne afspejler de aktuelle problemstillinger for den offentlige sektor, og generelt gælder følgende generelle kriterier, at der bliver lagt vægt på, at casen er innovativ, er borgerre-levant, er levedygtig og har stor indvirkning. Endelig er det vigtigt, at man kan lære af casen, og at erfaringerne kan videregives og bruges andre steder.

1. Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate .

Projekter i denne kategori skal afspejle, hvordan den offentlige organisation har formået at reagere på og balancere udforinger i forbindelse med den finansielle krise. Omdrejningspunktet er forandringer, der kan hjælpe til at imødegå fremtiden.


• Eksempler på dette kunne være, hvordan organisationen har skabt værktøjer til måling af kvaliteten af den leverede service, og hvordan værktøjerne har været med til at forbedre servicen til samme eller lavere pris.


• Projektet kan desuden omhandle vellykket omorganisering af leveringen af service, succesfuld organisering af delte servicer (servicefællesskaber) eller fx metoder til mere målrettet resultatmåling.


2. Opening Up the Public Sector Through Collaborative Governance .

Projekter i denne kategori skal afspejle, hvordan den offentlige organisation har åbnet op for involveringen af civilsamfundet i planlægningen og leveringen af de offentlige ydelser.


• Det kan omfatte projekter, der gør borgere til en aktiv del af beslutningsprocesser gennem information eller it-systemer, eller projekter, der demonstrerer, hvordan samarbejdet med civilsamfundet kan hjælpe til en bedre service.


• Yderligere kan projekterne handle om at inddrage borgere i politikudviklingen, eksempelvis gennem skabelse af "samarbejdende forvaltning", fx med henblik på at skabe mere aktivt medborgerskab for at understøtte åbenhed, gennemsigtighed og for at understøtte dialog og medejerskab. Temaet kan også omhandle effektmål, øget output-orientering osv.

3. Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector .

Projekter i denne kategori skal afspejle den offentlige organisations fokus på bæredygtig udvikling og grønne teknologier ved konkrete innovations- eller policyprojekter.


Konkrete projekter kan eksempelvis omhandle interne energi- og transportkoncepter eller innovative, miljøvenlige indkøbspraksisser, miljøledelse, grønne regnskaber, cyklusser, renere luft, vand-management, håndteringen af farligt affald mv., men også projekter vedr. innovative økonomiske instrumenter (beskatning, pricing, incitamenter mv., som kan gøre det hele "lidt grønnere").

De 3 priskategorier skal forstås som brede rammer, hvor en lang række af projekter kan indgå. På EPSA-prisens hjemmeside bliver de 3 hovedtemaer uddybet.

Det Europæiske Institut for Offentlig Administration, EIPA, driver den forsknings- og sekretariatsmæssige del af prisinstitutionen. EU-Kommissionen medfinansierer EPSA 2011.

Personalestyrelsen i styregruppen for EPSA

Personalestyrelsen, er medlem af styregruppen for EPSA. Ønsker du yderligere information vedrørende EPSA, er du velkommen til at kontakte Jens Qvesel på [email protected] eller 33 95 41 57.

Mest Læste

Annonce