Krisen vil i 2013 have kostet 200 mia. kr. i tabt velstand

18/10/2011 14:19

Nick Allentoft

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) offentliggør i dag ny økonomisk prognose. Her vurderes det, at udsigterne for dansk økonomi er kraftigt forværrede efter negativ vækst i både 4. kvartal 2010 og 1. kvartal 2011. Det dårlige udgangspunkt forværres yderligere af den finansielle uro samt opbremsning af væksten i udlandet.

I det lys nedjusterer AE BNP-skønnet til 1 pct. i 2011 og 1,2 pct. i 2012, mens prognosen forudser en vækst på 1,6 pct. i 2013. Dermed når vi ved udgangen af 2013 ikke tilbage på BNP-niveauet før krisen. Beregninger i prognosen viser således, at vi i 2013 vil ligge hele 200 mia. kr. (2011-priser) under den væksttrend, der var i perioden fra 1991-2008. Det illustrerer ifølge AE's chefanalytiker, Frederik I. Pedersen, hvor dyr krisen har været for dansk økonomi.

"Den negative vækst sidste vinter har givet os et dårligere udgangspunkt og der er ingen tvivl om, at tempoet i økonomien i de kommende år vil blive lavere, end hvad vi tidligere forventede. Det betyder samtidig, at vi i 2013 meget tydeligt vil kunne se, hvor dyr krisen har været for dansk økonomi. Sammenligner vi væksttrenden inden krisen med, hvor vi lander i 2013, er der tale om et velstandstab af meget store dimensioner," vurderer Frederik I. Pedersen.

De sløje vækstudsigter afspejler sig på det danske arbejdsmarked, hvor beskæftigelsen ifølge AE's prognose vil falde med 10.000 personer alene i 2011. I 2012 forventes et fald på yderligere 7.000 personer, mens der først i 2013 ventes en marginal fremgang på arbejdsmarkedet. I alt nedjusteres beskæftigelsen for 2011 og 2012 med 28.000 personer i forhold til AE's seneste prognose.

På den baggrund anbefaler AE at fremrykke offentlige investeringer i renovering af skoler, veje, kloaker samt energirenovering af offentlige bygninger. Beregninger i prognosen viser nemlig, at en vækstpakke i størrelsesordenen 10 mia. kr. kombineret med en skattefinansieret offentlig forbrugsvækst på 0,4 procent i 2012 og 2013, vil kunne skabe næsten 10.000 arbejdspladser frem mod 2013. En beskæftigelsesfremgang, der faktisk vil kunne vende udviklingen på arbejdsmarkedet.

"En vækstpakke vil forhåbentligt kunne bringe en mere positiv stemning ind i dansk økonomi, hvor husholdninger og virksomheder tør tage hul på det historisk høje opsparringsoverskud, så vi kan få en mere afgørende vending i dansk økonomi. Vores beregninger viser, at en vækstpakke på omkring 10 mia. kr. faktisk kan vende udviklingen på arbejdsmarkedet og skabe reel jobfremgang allerede til næste år. Samtidig mener vi, at man bør gå målrettet efter at få gang i erhverslivets investeringer igen - f.eks. via en midlertidig forhøjelse af de skattemæssige afskrivningsrater for maskiner og andet produktivt kapitalapparat," siger Frederik I. Pedersen.

Mest Læste

Annonce