KUM: Evaluering af handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark

06/06/2011 12:26

Nick Allentoft

Kulturministeriet offentliggør i dag en evaluering af regeringens handlingsplan for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark. Kulturminister Per Stig Møller siger:

”Det er rigtig positivt, at vi med rapporten får bekræftet, at regeringens målrettede indsats for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark er en succes. Vi har med handlingsplanen fået flere og større idrætsbegivenheder i Danmark, og det er en gevinst for os alle; for store idrætsbegivenheder inspirerer og vækker begejstring i samfundet og har desuden en række positive effekter som øget turisme og større kendskab til Danmark i udlandet. Det er vigtigt, at vi også fremover arbejder for at trække den slags begivenheder til Danmark, og rapporten er et godt udgangspunkt for en diskussion af, hvordan det arbejde bedst kan finde sted.”

Handlingsplanen

Handlingsplanen trådte i kraft i 2008 og udløber med udgangen af 2011. Planen er blevet realiseret gennem indsatser på fire områder:

* Oprettelse af eventorganisationen Sport Event Denmark.
* Etablering af Elitefacilitetsudvalget, som har haft til opgave at understøtte etablering og opgradering af elitesportsfaciliteter.
* Oprettelse af en talentudviklingspulje i Team Danmark.
* Øget fokus hos Danmarks Idræts-Forbund (DIF) på opkvalificering af danske idrætslederes internationale kompetencer.

Evalueringen

Evalueringen, som er gennemført af Deloitte for Kulturministeriet, viser, at handlingsplanen har bidraget til at øge antallet, størrelsen og arrangørernes oplevede kvalitet af de internationale idrætsbegivenheder i Danmark. Evalueringen viser også, at den største effekt på Danmarks muligheder for tiltrækning af store idrætsbegivenheder kommer fra Sport Event Denmarks økonomiske støtte og faglige rådgivning samt fra Elitefacilitetsudvalgets etableringstilskud. Endelig rummer evalueringen en række anbefalinger til det videre arbejde med at trække store idrætsbegivenheder til Danmark.

Hent Evalueringen

Læs om handlingsplanen på kum.dk

Mest Læste

Annonce