Lisbeth Mogensen ny i direktionen i Vordingborg

11/06/2011 14:00

Nick Allentoft

Et enigt udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling besluttede torsdag den 9. juni at ansætte Lisbeth Mogensen som ny Børne- og Kulturdirektør og Torben Gleesborg som ny Udviklingsdirektør. Udvalget fulgte dermed en enig indstilling fra kommunens ansættelsesudvalg.

Lisbeth Mogensen er cand. theol. og har en lang kommunal ledelseserfaring som henholdsvis Velfærdsdirektør i Slagelse Kommune, Børn og Ungedirektør i Furesø Kommune og direktør for Børn, Skole, Kultur, Fritid og Borgerservice i Værløse Kommune samt erfaring fra tidligere stillinger som bl.a uddannelseschef i DSB og chef på Danmarks Forvaltningshøjskole.

Lisbeth Mogensen er 56 år, gift, har to børn på 19 og 23 år og er bosiddende i Vordingborg. Hun overtager stillingen som Børne- og Kulturdirektør efter Klaus Michael Jensen, som går på pension til efteråret.

Lisbeth Mogensen ser frem til at blive en del af den nye direktion i Vordingborg Kommune. ”Jeg glæder mig til at tage fat på de mange spændende udfordringer, hvor vi bl.a skal videreføre arbejdet med kvalitetsudvikling på børne- og unge området og være med til at lancere de omfattende kulturelle fyrtårne, som allerede er i støbeskeen,” siger den kommende Børne- og Kulturdirektør.

Med Lisbeth Mogensen på den ene direktørpost, og Torben Gleesborg på den anden er der sat navne på hvem der fremover skal supplere Kommunaldirektør Tomas Therkildsen i direktionen. Borgmester Henrik Holmer glæder sig.

”Direktionen er kommunalbestyrelsens nærmeste samarbejdspartner. Derfor er det vigtigt, at have en stærk og visionær direktion, som kan føre kommunalbestyrelsens strategier og planer ud i livet. Det har vi haft hidtil, og med de nye ansættelser er jeg sikker på, at vi kan fortsætte den gode udvikling, som Vordingborg Kommune er inde i, siger Henrik Holmer.

Mest Læste

Annonce