Lov skal styre offentlige budgetter

15/03/2011 13:22

Nick Allentoft

FINANSMINISTERIET: Regeringen vil i foråret præsentere et forslag til en budgetlov, som skal give en bedre styring af de offentlige udgifter. Læs også: Hjort vil lave lov om langtidsbudgetter

Lovforslaget vil indeholde et forslag om, at Folketinget fastlægger 4-årige udgiftslofter for hhv. staten, kommuner og regioner.

Siden begyndelse af 1990’erne er de offentlige udgifter vokset betydeligt, og de offentlige udgifter udgør i Danmark en højere andel af BNP i 2009 end i noget andet EU-land.

"Den måde, vi i Danmark hidtil har styret de offentlige udgifter på, har ikke været tilstrækkelig god. Vi har brug for en lov, der giver klarhed, gennemsigtighed og konsekvens i forhold til de offentlige udgifter. Det giver både kommuner, regioner og staten viden om, hvad de har at styre efter", siger Claus Hjort Frederiksen.

Finansministeren pointerer, at overforbruget i både 2009 og 2010 viser, at det ikke er nok at fastlægge mål for udgiftsudviklingen som i dag. Det afgørende er, at de faktiske udgifter holder sig inden for de fastlagte målsætninger. Det kræver nye styringsinstrumenter som en budgetlov.

For at understøtte overholdelsen af udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner skal der indføres en række sanktioner, ligesom kravene til økonomistyringen skærpes. Regeringen har allerede fremsat forslag til sanktioner, som skal træde i kraft, hvis kommunerne ikke overholder deres aftale for 2011. Sanktionerne betyder, at kommunerne vil blive straffet både kollektivt og individuelt, hvis de overskrider aftalen.

Finansministeren regner med, at forslaget til budgetlov kan samle et bredt flertal i Folketinget.

"Vi har alle en interesse i at få de offentlige udgifter under kontrol. Danmark har brug for at låne penge på de internationale finansmarkeder i en lang årrække fremover, og kan vi ikke styre de offentlige udgifter, vil vi blive straffet prompte i form af højere renter. Det vil gå ud over velfærden", siger Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen vil præsentere sine nye initiativer i forbindelse med offentliggørelsen af ”Danmark 2020”, som indeholder Finansministeriets analyser af de økonomiske udfordringer frem til 2020.

Mest Læste

Annonce