Lovgrundlag for Obligatorisk digital service på vej – for såvel post som selvbetjening

16/12/2011 08:54

Nick Allentoft

KL og Digitaliseringsstyrelsen drøfter lige nu, hvordan lov om obligatorisk digital service skal indrettes. Og kommunerne skal gøre sig beredt på den nye lov.

Realiseringen af målsætningen om digital kommunikation mellem kommune og borger indebærer, at der nu snart skal fremsættes de fornødne lovforslag, der sikrer, at digital post har den samme retsvirkning som almindelig post, at borgerne forpligtes til at have en digital postkasse, og at borgerne forpligtes til at anvende de digitale selvbetjeningsløsninger. Herudover skal lovgivningen indeholde mulighed for at indføre undtagelser for de borgere, der ikke har mulighed for at kommunikere digitalt.

For de opgaveområder, som udpeges til at egne sig til at blive omfattet af obligatorisk digital service, er KL's udgangspunkt

at alle borgere over 15 år skal betjene sig selv digitalt og modtage al post til deres digitale postkasse.
at den kommunale ”medbetjening” styrkes, så borgere kan henvende sig til borgerservicecentrene, hvis de skal have hjælp til at anvende de digitale løsninger eller den fællesoffentlige postløsning.
at borgere, der ikke kan anvende digitale løsninger, tilbydes en fuldmagt, sådan at fx en søn eller datter kan læse borgerens digitale post eller foretage ansøgninger/anmeldelser på borgerens vegne digitalt.
at kommunerne naturligvis foretager ansøgninger/anmeldelser på de kommunale opgaver for de borgere, der ikke kan benytte de digitale løsninger, sådan som de allerede gør i dag - herunder udvalgte grupper som fx demente. Ligesom udvalgte grupper også kan få frameldt sig, at skriftlige meddelelser sendes til deres digitale postkasse.

Mest Læste

Annonce