Mere kontrol af private hospitaler og klinikker

22/03/2011 17:00

Nick Allentoft

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder er klar med et lovforslag, som betyder, at Sundhedsstyrelsen skal føre tilsyn med alle private hospitaler og klinikker hvert tredje år. De private skal selv betale regningen.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har netop sendt et nyt lovforslag i høring, som skal skabe større sikkerhed for patienter, der bliver behandlet i det private.

Med lovforslaget indføres der faste tilbagevendende tilsyn på alle private sygehuse, klinikker og speciallægepraksis. Sundhedsstyrelsens intention er, at der normalt hvert tredje år skal føres tilsyn med behandlingsstederne på en række standardpunkter, som f.eks. instrukser, patientinformation og journalføring.

Sundhedsstyrelsen skal endvidere løbende vælge et vekslende, sundhedsfagligt tema for særlige tilsyn på relevante behandlingssteder.
Sundhedsstyrelsen skal endelig foretage opfølgende tilsynsbesøg på de klinikker m.v., hvor der er konstateret problemer som led i tilsynsbesøgene, så de får tilsynsbesøg hyppigere end hvert 3. år.

Desuden bliver de private klinikker, hospitaler og speciallægepraksis forpligtet til at registrere sig hos Sundhedsstyrelsen, så styrelsen får systematisk kendskab til de behandlingssteder, de skal føre tilsyn med.


”Vi så i efteråret, at det skabte utryghed, da der var eksempler på private klinikker, der tilsyneladende havde overset tilfælde af brystkræft hos flere kvinder. Derfor vil jeg indføre systematisk registrering af behandlingssteder og faste, tilbagevendende tilsyn med de private. Patienter skal kunne føle sig trygge, uanset om de bliver behandlet i det private eller det offentlige”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.


De kommende tilsyn rettes ikke kun mod klinisk mammografi, men mod alle lægefaglige behandlinger og undersøgelser, der udøver på private sygehuse, klinikker og i praksis.

Ifølge lovforslaget lander regningen for den nye tilsynsordning hos de private behandlingssteder i form af et årligt gebyr.


”De private behandlingssteder har en stor interesse i, at patienterne er trygge ved at blive behandlet hos dem. Derfor forventer jeg, de vil tage positivt i mod ordningen og se de faste tilsyn som en gevinst, både for behandlingsstederne, men selvfølgelig også for patienterne,” siger Bertel Haarder.


Den nye tilsynsordning kommer oven i Sundhedsstyrelsens nuværende tilsyn, der sættes i værk, hvis styrelsen mener, der er anledning til det på baggrund af oplysninger i forbindelse med klagesager, indberetninger fra sundhedspersoner eller via medieomtale.

Der lægges op til, at lovforslaget om registreringspligt og tilsynsordning træder i kraft 1. januar 2012.

Eksisterende behandlingssteder vil kunne lade sig registrere hos Sundhedsstyrelsen fra 1. juli 2011. Private behandlingssteder, der har pligt til at lade sig registrere, men som undlader at gøre dette, vil kunne straffes med bøde.


Se lovforslaget (linker til høringsportalen)

Fakta: Som led i de nye proaktive tilsyn skal Sundhedsstyrelsen:

* gennemføre tilbagevendende tilsynsbesøg – som udgangspunkt hvert tredje år – vedrørende den lægelige virksomhed, der udøves på de registrerede private behandlingssteder.

* løbende vælge et vekslende, sundhedsfagligt tema for særlige tilsyn på behandlingssteder, hvis virksomhed omfatter vedkommende tema.


* påse, at et behandlingssted følger op på eventuelle kritisable forhold vedrørende den lægelige virksomhed, der måtte være konstateret ved et tilsynsbesøg.
 

Mest Læste

Annonce