Mere moderne digital journal på sundhed.dk

25/10/2011 14:27

Nick Allentoft

Nu er det endnu nemmere at få overblik og søge oplysninger i ens egen journal Efter medieomtale om sygehusjournaler i januar 2011 steg befolkningens kendskab til den landsdækkende elektroniske e-journal til 31 %. Kendskabet er også hjulpet på vej af mange sygehusafdelinger, som har informeret deres patienter om muligheden.

Mens flere endnu ikke véd, at den findes, og nogle af og til efterlyser den, er designet på borgerens e-journal stille og roligt blevet fem år gammelt.

- Som ti år for en hund svarer til cirka 70 år for et menneske, er fem år i web-år også ganske lang tid, siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. – Når man tænker på udviklingen, er det kun passende, at denne populære adgang til egne data kommer til at fremstå lige så visionær, som den er.

E-journalens designmæssige overhaling sikrer, at borgerens data fremover vises i bredere skærm, med bedre sorteringsmuligheder og klarere navngivning. Fremover består e-journalen af tre overordnede niveauer – ’Oversigt’, ’Overblik’ og ’Detaljer’ og navigationen støttes af en ny søgeløsning.

De samme informationer

Der er ikke sket ændringer ift. hvilke informationer, der er tilgængelige i e-journalen, som blev landsdækkende i april 2010. Den rummer nu oplysninger på 80 % af befolkningen. Hver nat sender de elektroniske patientjournaler i alle regioner data til e-journal.

Disse data samles, så læger på tværs af hospitaler og i regioner kan læse samtlige notater om patienten fra de senere år, uanset hvor i landet vedkommende har været indlagt. Sygehuslæger får adgang via eget journal-system og praktiserende læger via sundhed.dk. Patienter får adgang til deres egne data via sundhed.dk. Sygehusafdelingerne har været ivrige for at spare tid og porto på at sende printkopier til patienter, som har bedt om at se deres journaler.

- Gang på gang bekræftes vi i, at borgerne ønsker sig adgang til deres egne data. Og at de naturligvis også ønsker at oplysningerne kan udveksles mellem forskellige behandlere, der er involveret i deres forløb. Med den tværgående adgang til e-journal har vi sikret, at læger og borgere kan få samme overblik over sygehusbehandlingen, så den indbyrdes dialog bliver bedst mulig, siger Bent Hansen.

Brugernes erfaringer

Undersøgelser viser, at brugerne slår op for at tjekke datoer og rækkefølger i deres forløb, for at få alle detaljer med eller for at dokumentere skader i forhold til arbejdsskadeerstatning. Nogle slår også op for at sikre sig, at de er indkaldt til de planlagte kontroller, eller for at sikre sig, at noget de selv har sagt, er blevet korrekt forstået. Mange brugere fremhæver, at det er godt med ro til at læse stoffet, når det passer. Borgerne har også mulighed for i ’Min Log’, at se, hvilke sundhedsfaglige, der har slået deres oplysninger op i e-journalen.

Danske Regioner står bag e-journalen og MedCom er udførende organisation. For at få kendskabet til e-journalen op samarbejder Danske Regioner og sundhed.dk om at gøre flere opmærksomme på muligheden. Det foregår i uge 43. Det ventes, at den nye e-journal via kampagnen kommer til at opleve højere trafiktal fra borgerne end de 10-15.000 sidevisninger om ugen, som borgerne hidtil har klikket sig til inde i e-journalen.

Mest Læste

Annonce